Sundhedshuset i Toftlund udvider

Der er glæde og tilfredshed i Tønder Kommune, efter Sundhedsministeriet har givet tilsagn om støtte til at udvide det eksisterende sundhedshus i Toftlund.

I de seneste år er der kommet flere opgaver ud fra sygehusene til almene praksis og det har betydet, at det hos nogle sundhedshuse er begyndt - eller snart begynder - at knibe med pladsen, ikke mindst hvis den hidtidige udvikling fortsætter.

Pengene til Sundhedshuset i Toftlund betyder, at de praktiserende læger kan  få udvidet deres arealer, da Danasvej 17, som -  når bygningen er ombygget og klar - vil give ekstra 250 m2 til Sundhedshusets eksisterende areal. 

"At have et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er et helt centralt element for sundhedsindsatsen i Tønder Kommune.  Vi skal sikre kommunale tilbud af høj faglig kvalitet, der supplerer den regionale sundhedsindsats. Derfor glæder jeg mig meget over, at vi snart kan tilbyde borgerne i Toftlund et endnu bedre sundhedshus", fortæller Irene Holk Lund, der er formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune.

I 2016 blev sundhedshuset på Danavej 15 taget i anvendelse, og det huser i dag to almene praksis med i alt 5 praktiserende læger, en privatpraktiserende psykolog, en statsautoriseret fodterapeut, kommunal sygeplejeklinik, indmødested for sygeplejen og hjemmeplejen i området omkring Toftlund, genoptræning, Selvhjælp Sydvest. Derudover deler sundhedsplejen, sundhedsafdelingen, socialpsykiatrien og misbrugscenteret lokaler i bygningen.

Sundhedsprofilen for Tønder Kommune viser, at der er udfordringer med især overvægt, usunde kostvaner, rygning og den mentale sundhed. Derfor har kommunalbestyrelsen sat fokus på, at der skal gøres en særlig indsats for at vende udviklingen i en sundere retning og samtidig forebygge livstilssygdomme.

"I forbindelse med kommunalbestyrelsens Visions- og Strategiplan er der afsat penge til udvidelse af både sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. En af de aktiviteter er for eksempel en udvidelse af sundhedsklinikken for overvægtige børn og deres familier samt digital sundhedsvejledning. Men for at vi skal nå i mål, får vi brug for flere lokaler blandt andet til samtaler og møder med borgerne, og her passer udvidelsen af Sundhedshuset i Toftlund perfekt ind", fortæller Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen.

Tønder Kommune etablerede i samarbejde med Region Syddanmark Sundhedshuset på Danavej 15 i Toftlund i 2015/2016. Sundhedshuset er etableret i en tidligere administrationsbygning og har et budget på ca. 11 mio. kr. Det samlede areal til Sundhedshuset udgør i dag ca. 1.850 m2, hvoraf de 600 m2 er placeret i kælder/parterre.