Succesfuldt opkvalificeringsprojekt fortsætter

For år tilbage var det at få den rette medarbejder med de rette kompetencer en stor udfordring for mange lokale virksomheder. Et kig i krystalkuglen viste, at det også ville være tilfældet i fremtiden. Måske endda i endnu større grad.

Derfor gav Kommunalbestyrelsen i 2015 grønt lys til over en toårig periode at afsætte fire millioner kroner til et projekt, der skulle vende den kedelige udvikling. Projektet fik titlen "JobVækst Tønder".

To år senere og en masse erfaringer rigere er konklusionen klar: Projektet er en succes.

- Succeshistorierne er mange. Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra vores lokale erhvervsliv, lige fra større produktionsvirksomheder til små selvstændige inden for forskellige brancher. De oplever, at vi i tæt samarbejde tager hånd om problemstillingen og sammen finder og opkvalificerer den rette arbejdskraft, udtaler formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet.

Fortsætter ufortrødent
Til trods for at JobVækst Tønder som projekt nu møder sin udløbsdato, betyder det ikke, at arbejdet med at sikre kvalificeret arbejdskraft ophører. Tværtimod:

-  Vi har gjort mange værdifulde erfaringer og fået prøvet mange ting af. De erfaringer og metoder skal vi nu videreudvikle og bringe i spil på en ny måde. For trods de mange succeser har vi endnu ikke opnået alle vores mål. Derfor lægger vi bestemt ikke arbejdshandskerne på hylden nu, men arbejder ufortrødent videre, så vi fortsat kan sikre vores lokale erhvervsdrivende de rette hænder til de opgaver, de står overfor, udtaler fagchef for Arbejdsmarked og Sundhed, Anne-Mette Dalgaard.

I spidsen for JobVækst Tønder vil man fortsat finde virksomhedskonsulent Amit Mozumdar.

Hvor Amit tidligere har været tilknyttet Jobcenter Tønder, flytter han nu organisatorisk til Erhvervsrådet. Her vil han bygge videre på det gode samarbejde med erhvervslivet, uddannelsescentrene og Jobcenter Tønder. Det bringer glæde i Digegrevens Hus på Vestergade, hvor Tønder Erhvervsråd har til huse:

- Vi ser frem til at få nogle af opgaverne fra JobVækst Tønder under vores tag. Sammen med Amit og vores samarbejdspartnere vil vi fortsætte og udvikle indsatserne til gavn for hele kommunens erhvervsliv, fortæller formand for Tønder Erhvervsråd, Henning Nielsen.

Beslutningen om at fortsætte JobVækst Tønder blev truffet af Kommunalbestyrelsen, hvor den blev mødt med opbakning den 28. august.

Fakta om JobVækst Tønder:

JobVækst Tønder har fokus på at opkvalificere og efteruddanne virksomhedernes nuværende medarbejderstab. Det skal sikre, at både nuværende og fremtidige medarbejdere har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Med Amit Mozundar i spidsen tager JobVækst Tønder derfor afsæt i den enkelte virksomheds behov. I tæt samarbejde med virksomheden finder de medarbejderløsninger, der sikrer, at fremtiden byder på udvikling fremfor afvikling.

Jobvækst Tønder bygger på et tæt partnerskab mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Tønder og Tønder Erhvervsråd.