Strømafbrydelse på Rømø

OPDATERING 14.40:

Evonet melder, at skaderne på strømkablerne nu er udbedret. Indenfor ganske kort tid burde alle dele af Rømø igen have regelmæssig strøm i stikkontakterne.

------------

På grund af en brand i formiddag i Hjemsted - Danernes Verden ved Skærbæk (Hjemsted Oldtidspark) er strømforsyningen på Rømø lige nu meget ustabil. Store dele af øen er helt uden strøm.

Ved branden blev højspændingsledningerne til Rømø beskadiget. Ledningerne går lige hen over oldtidsparken.

Energiselskabet Evonet arbejder på højtryk for at udbedre skaden og genetablere strømforsyningen til øen i fuldt omfang. Der kan ikke gives en tidshorisont lige nu, men der kan ifølge Evonet muligvis gå op til otte timer, før elforsyningen igen er helt stabil.

Branden opstod i en af beboelseshytterne i oldtidsparken. Brand & Redning Sønderjylland har branden under kontrol og er i gang med at efterslukke, men hytten er helt ødelagt. Ingen mennesker er kommet til skade ved branden.

AUF DEUTSCH:
Wegen eines Feuers in 'Hjemsted - Danernes Verden' in Skærbæk ist Rømø derzeit ohne Strom.

Durch das Feuer wurde das Hauptkabel, das Rømø mit Strom versorgt, beschädigt.

Das Energieunternehmen arbeitet an Hochdruck, um den Schaden zu reparieren und die Stromversorgung der Insel wiederherzustellen. Ein Zeithorizont kann derzeit nicht gegeben werden, aber laut Energieunternehmen kann es bis zu acht Stunden dauern, bis die Stromversorgung wieder stabil ist.