Større sikkerhed for de bløde trafikanter

For cyklister og gående er det blevet mere trygt og sikkert at krydse jernbanen på Strucksallé i Tønder.

Efter at Banedanmark har fået rykket bomanlæggene lidt længere væk fra vejen, har Tønder Kommune og Banedanmark nu kunnet føre cykelsti og fortov lige over, så cyklisterne ikke længere skal ud på kørebanen for at passere jernbaneoverkørslen.

Arbejdet gik planmæssigt og blev udført i løbet af et par dage.

Et andet aktuelt vejarbejde i Tønder by kommer til at tage lidt længere tid. På strækningen fra broen ved Bachmanns Vandmølle og frem til Sønderlandevej er kommunen nu gået i gang med fjerde etape af den store trafiksanering af Kongevej.

Arbejdet betyder, at cykelsti og fortov i den østlige side er spærret, og på visse strækninger er kørebanen lidt smallere, mens der arbejdes.

Vejarbejdet vil selvsagt give visse gener for trafikanterne. Især skal man regne med, at det kan tage lidt længere tid end normalt at passere strækningen, når der er meget trafik.

Til gengæld kan vi se frem til en mere indbydende og sikker vejstrækning, når arbejdet er slut inden årets Tønder Festival sidst i august.

Strækningen af Kongevej fra Ved Slotsbanken og frem til broen ved Bachmanns Vandløb skal også trafiksaneres. Det vil ske senere i forbindelse med gennemførelse af Tønder Midtbyplanen.