Storkonflikt er afblæst

Der er nu indgået forlig om nye overenskomster for de offentligt ansatte på alle områder. Dermed er storkonflikten afværget indtil videre.

I løbet af de seneste uger har parterne forhandlet i Forligsinstitutionen, og de resultater, som arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer er blevet enige om, skal nu til afstemning blandt medlemmerne i de enkelte organisationer. Hvis resultaterne bliver stemt ned, vil der stadig kunne udbryde konflikt inden for de områder, hvor der måtte stemmes nej til  forligsaftalerne.

Resultaterne af afstemningerne ventes at foreligge i begyndelsen af juni.

Hvis det var kommet til en storkonflikt, ville dele af hjemmeplejen, hele borgerservice, store dele af administrationen på Rådhuset, hele skole- og dagtilbudsområdet og tandplejen være blevet omfattet af strejke eller lockout i Tønder Kommune.