Stolte borgere i Højer ser positivt på byens fremtid

Beboerne i Højer er glade for deres by og ser lyst på fremtiden. Det viser resultaterne af en ny undersøgelse, hvor alle Højer-borgere over 18 år har haft mulighed for at deltage anonymt.

Et overvejende flertal af deltagerne betegner Højer som en smuk og gæstfri by, som de er stolte af at bo i.

Undersøgelsen, som blev præsenteret for den koordinerende styregruppe i Tøndermarsk Initiativet for kort tid siden, viser også, at der er store forventninger til Tøndermarsk Initiativet og den udvikling, det vil skabe i byen.

-  Vi havde nok på fornemmelsen, at folk i Højer er glade for deres by, men vi er alligevel positivt overrasket over, hvor stærkt indbyggerne føler for byen, og hvor stort deres ønske er for at dele Højer og områdets smukke natur med endnu flere. Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi med Tøndermarsk Initiativet griber den positive energi og bliver ved med at inddrage de lokale borgere i udviklingen af hele området, siger borgmester i Tønder Kommune og formand for den koordinerende styregruppe, Henrik Frandsen.

Spørgeskemaer til Højer-undersøgelsen blev sendt ud til samtlige indbyggere over 18 år i Højer. Formålet var at afdække, hvordan livet i Højer så ud, inden den omfattende byomdannelse går i gang. Dermed er det senere hen muligt at måle, om byomdannelsen og Tøndermarsk Initiativets øvrige projekter har en effekt på livsglæden og tilfredsheden blandt indbyggerne i Højer. 

- Med undersøgelsen har vi nu et øjebliksbillede af tingenes tilstand inden byomdannelsen. Det får ikke indflydelse på Tøndermarsk Initiativets forestående arbejde, men det giver os et sammenligningsgrundlag til fremtidige undersøgelser, og kombineret vil undersøgelserne give os en masse data, der ruster os endnu bedre til lignende projekter, forklarer analysechef hos Realdania, Henrik Mahnke, der fremlagde undersøgelsens resultater for styregruppen. 

Tårnhøje forventninger 

Udover deres syn på Højer blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at svare på deres kendskab og forventninger til Tøndermarsk Initiativet. Sidstnævnte var der ingen tvivl om, og samtidig mener indbyggerne, at der skal arbejdes på at tiltrække flere turister. 

- Borgernes forventninger til Tøndermarsk Initiativet er tårnhøje - og heldigvis for det. For vores ambitioner er bestemt lige så høje. 9 ud af 10 deltagere forventer, at initiativet vil medføre en positiv udvikling i Højer, hvilket jeg ser som en stærk opbakning til, at vi sammen kan udvikle dette unikke område til en eftertragtet turistdestination og et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed, siger borgmester Henrik Frandsen. 

Et af målene for Tøndermarsk Initiativet er at være blandt kultur- og naturturisters fem foretrukne nordeuropæiske helårsdestinationer i 2025.  

Fakta om Højer-undersøgelsen

Højer-undersøgelsen er udarbejdet af Realdania, Tøndermarsk Initiativet og methods.dk. I juni blev spørgeskemaet sendt ud til 966 indbyggere i Højer over 18 år med det formål at undersøge de lokales eget syn på byen og deres kendskab og forventninger til Tøndermarsk Initiativet.

Spørgsmålene kunne besvares anonymt enten digitalt eller fysisk. 252 valgte at deltage i undersøgelsen, svarende til 26 procent, hvilket regnes for tilfredsstillende, da det på grund af de anonyme svar ikke var mulighed at rykke for svar. Læs Højer-undersøgelsen i sin fulde længde på www.toender.dk

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne næsten 250 mio. kr. i udviklingen over en femårig periode.

Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme