Statens Kunstfond har fortsat positivt fokus på Skærbæk

​​​​​​​Statens Kunstfond støtter frivilliges arbejde med byens kunststrategi. Også Tønder Kommune bidrager.

Statens Kunstfond ønsker at understøtte det arbejde frivillige i Skærbæk gør for at arbejde videre med den kunststrategi, der er udviklet for byen. 

Derfor har fonden bevilget 375.000 kroner, som skal bruges på at:

  • Skabe en organisation, der kan bære indsatsen ind i fremtiden
  • Indhente ny viden til Skærbæk om kunst i det offentlige rum
  • Etablere et demoprojekt  

​​​​​​​​​​​​​​Tønder Kommune bistår indsatsen med 50.000 kr. til det offentlige arbejde.

Med Skærbæks byfornyelsesprojekt er der lavet kløverstier og der bliver skabt rammer for aktiviteter i det offentlige rum.Der bliver arbejdet for at videreudvikle detailhandlen, og samtidig er planerne for en ny skole i Skærbæk nu i fuld gang. Der er en stor dynamik i alt det der sker og mange er involveret, og det er midt i denne dynamik, at Tønder Kommune sammen med borgerne har udviklet en kunststrategi for Skærbæk centrum, der nu skal føres ud i livet.

Der er nedsat en lokale arbejdsgruppe som består af:  Amit Mozumdar, Anne Bundgaard, Gunnar Vind, Jørn Otto Dahlman, Lars K. Detlef og Niels Stamp. Kunstneren Cai-Ulrich von Platen er gruppens kunstkyndige rådgiver og fra Tønder Kommune deltager Lena Randrup og Mette Nielsen.

Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2019.