Spørgetid til kommunalbestyrelsens møder

For at fremme dialogen mellem borgere og politikere har kommunalbestyrelsen besluttet at indføre spørgetid i forbindelse med de ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Spørgetiden holdes i en indlagt pause mellem kommunalbestyrelsesmødets åbne og lukkede del og er ikke en del af det egentlige kommunalbestyrelsesmøde.

Spørgetiden har en varighed på maksimalt 20 minutter. Spørgetiden er åben for alle, og pressen kan være til stede. Spørgetiden foregår uden kamera og livestreaming.

Spørgsmål kan stilles af alle, der er bosiddende i Tønder Kommune.

Ønsker du at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen, så gælder følgende:

  • Spørgsmål stilles skriftligt og skal være indgået til Tønder Kommune senest 10 dage før et kommunalbestyrelsesmøde. Spørgsmål kan mailes til Tønder Kommunes officielle post: toender@toender.dk og skal være påført spørgerens navn og adresse.

  • Spørgeren skal selv være til stede i spørgetiden og selv fremlægge sit spørgsmål i mødesalen. Spørgeren indleder med at oplyse sit navn.

  • Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse. Spørgsmål må ikke omhandle personlige eller fortrolige oplysninger (hverken om spørgeren selv eller andre) og må ikke omhandle punkter, der er optaget på dagsordenen for det pågældende kommunalbestyrelsesmøde.

Spørgetid reguleres således, at spørger har to minutter til at stille sit spørgsmål. Et spørgsmål besvares som udgangspunkt af den udvalgsformand, hvis område spørgsmålet vedrører. I øvrigt kan alle kommunalbestyrelsesmedlemmer bidrage med et svar, og alle har hvert et minut til at svare i.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse i næste spørgetid.

Spørgetiden suspenderes i en periode på tre måneder før og efter kommunalvalg, folketingsvalg eller folkeafstemninger.