Sønderjylland matcher ledige akademikere med virksomheder

Ledige akedemikere har nu bedre muligheder for at gøre opmærksom på sig selv overfor områdets virksomheder. Det sker via et rekrutteringsværktøj for virksomheder som kaldes AC Match. Værktøjet er udviklet af Sønderborg Jobcenter, som nu, via et godt samarbejde om kvalificeret arbejdskraft i landsdelen, er udbredt til de øvrige tre sønderjyske jobcentre.

AC Match er en database med ledige akademikere, som virksomhederne nu får adgang til.

En professionel fotograf varetager billederne af kandidaterne, CV´erne er ensartet og kvalitetssikret, således at virksomheder let kan søge efter de kompetencer, som de har brug for. Virksomhederne kan kontakte potentielle kandidater direkte eller rette henvendelse til Virksomhedsservice i jobcentrene, der også gerne hjælper og vejleder, når de rette kvalifikationer skal findes. Udover potentielle kandidater indeholder AC Match også information om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede ordninger, som for eksempel  løntilskud, landdistriktspuljen og rekruttering i udlandet via Workindenmark.

Jan Voss Hansen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, siger:

- Vi har i Tønder indgået et samarbejde med Jobcenter Sønderborg i forhold til AC Match. Vi ser det som en kæmpe fordel, at vi kan samarbejde i forhold til blandt andet denne målgruppe, som vi ikke tidligere har haft et specielt tilbud til.

- Vi er glade for, at vi kan tilbyde ledige akademikere i Tønder muligheden for at blive oprettet i databasen og herigennem blive matchet med konkrete virksomheder. Vores håb er, at virksomhederne vil bruge databasen aktivt, når de står og mangler en akademiker.

Også teamleder ved jobcenter Tønder, Lone Vinum Christesen, er glad for det nye tiltag.

- Idet der er så få ledige dagpengemodtagere i Tønder Kommune, er det ikke  muligt at få volumen til at tilbyde et forløb lokalt. Samtidig kan målgruppen af ledige akademikere tit have brug for en lidt mere specialiseret sparring på deres jobsøgning. Derfor er det rigtig positivt, at det nu er muligt at gøre brug af tilbuddet i Sønderborg, siger hun.

Udbredelsen af AC Match til jobcentrene i Aabenraa, Tønder og Haderslev kom naturligt i stand fordi de sønderjyske jobcentre i forvejen har et tæt samarbejde bl.a. omkring projekterne ”Job Over Grænsen” og ”Partnerliv”.

-  Et samarbejde på tværs af de sønderjyske kommuner er vigtigt for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i landsdelen. Det er fornemt, at de øvrige jobcentre i de sønderjyske kommuner nu også tager værktøjet i brug, siger Jan Prokopek, formand Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune.

Læs mere om AC Match her. Her kan virksomheder oprette et login og selv søge efter mulige kandidater.