Søg tilskud hos Kulturelt Forum

Kulturelt Forum i Tønder Kommune har en årlig pulje på 184.000 kr. til at understøtte foreninger, der ønsker at igangsætte nye og innovative kulturprojekter.  Du kan læse mere om puljen på Tønder Kommunes hjemmeside under: Din fritid -> Penge til dit projekt. Her finder du retningslinjer, ansøgningsskema, m.m.

Vær opmærksom på, at Kulturelt Forum desværre ikke kan yde støtte til foreningens normale aktiviteter og driftsudgifter. Projektet må heller ikke være igangsat, inden du søger. Vi kan tilgodese de aktiviteter, der ligger ud over foreningens normale indsatsområde.

Hvis du er i tvivl eller gerne vil høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte:
Tønder Kommune - Kultur og Fritid
Kulturkonsulent Mette Nielsen
Jomfrustien 8, 1. - 6270 Tønder
Telefon:  74 92 94 10

Næste ansøgningsfrist er den 22. maj 2018.

Ansøgningen sendes til:  metnie@toender.dk