Socialstyrelsens Task Force afslutter sit arbejde i Tønder Kommune

Siden 2016 har Socialstyrelsens Task Force hjulpet Tønder Kommune med at forbedre sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet. Task Forcen har netop afsluttet dets arbejde med en statusrapport, hvoraf det fremgår, at der er sket markante forbedringer på en række områder. Der er dog også områder, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er kommet helt i mål. 

Tønder Kommune kan med glæde konstatere, at sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet har fået et markant løft.
Det fremgår af den statusrapport, som Socialstyrelsens Task Force netop har udgivet.

Rapporten konkluderer, at sagsbehandlingen er forbedret betydeligt på en række områder:

•    Der er blevet langt færre kritiske sager
•    Kommunen handler på samtlige underretninger, der kommer vedrørende bekymringer omkring børns trivsel.
•    De lovpligtige børnefaglige undersøgelser bliver udført, og der er sket et kvalitetsløft i undersøgelserne.
•    Journalføringen i sagerne er blevet betydeligt bedre.
•    Der ligger aktuelle handleplaner for det enkelte barn/unge
 
- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at der er sket så stor forbedring på området, siger direktør for Børn & Skole, Henrik Schou.

Han hæfter sig ved, at det overordnede billede af sagsbehandlingen tydeligt viser, at Tønder Kommune er på rette vej og er kommet i mål på en række områder.
 
- Vi har nu et sikkerhedsnet under børnene, som fungerer, siger direktøren.
 
Der er dog også områder, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er i mål, og hvor der fortsat skal være fokus på at gøre det endnu bedre.
 
- Vi skal blive bedre, når det handler om børnesamtaler, som er en samtale barnet skal tilbydes, når der sættes foranstaltninger i værk, siger Henrik Schou og påpeger, at det ikke er sådan, at kommunens sagsbehandlere ikke snakker med børnene/de unge i dag.
 
- Vi er stadig i en proces, hvor vi hele tiden kigger på, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre. Og fordi, at Task Forcen nu har afsluttet sit arbejde, så betyder det ikke, at vi ikke stadig vil holde et stramt fokus på at yde en god sagsbehandling, siger Henrik Schou.
 
Også socialudvalgsformand Kim Printz Ringbæk ser statusrapporten som et bevis på, at Tønder Kommunes sagsbehandling i børn- og ungesager har fået et kvalitetsløft.
 
- Det er et område, som er yderst vigtig hele tiden at have fokus på. Og selvom Task Forcen nu har sluppet Tønder Kommune, så vil vi fortsat arbejde på at forbedre sagsbehandlingen endnu mere og holde de gode resultater ved lige, siger Kim Printz Ringbæk.

Tønder Kommune har bedst Task Force komme tilbage om et år for at foretage en ny måling af sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet.

Se rapporten her