Sociale virksomheder får mærkningsordning

Tønder Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der viser stor rummelighed, fleksibilitet og ansvarlighed, når det kommer til at få  borgere ind på  arbejdsmarkedet.

Virksomhederne får derfor fremover mulighed for at anvende et CSR-mærke i deres markedsføring.

CSR står for Corporate Social Responsibility -  på dansk kaldet "Virksomhedernes Sociale Ansvar".  

Flere kommuner har indført CSR-mærket, og nu ønsker Arbejdsmarkedsudvalget, at det også kommer til at gælde i Tønder Kommune.

For at opnå CSR-mærket skal virksomhederne opfylde en række kriterier:

  1. Minimum 5 procent af virksomhedernes ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i/omfattet af virksomhedspraktik, småjobs, delvis raskmelding, ansættelse med løntilskud, herunder "skånejob" for førtidspensionister samt fleksjob.
  2. Minimum 5 procent af virksomhedernes ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i/omfattet af voksenlærlingeforløb, ordinære lærlingeforløb, EGU- og/eller IGU-elevforløb, ledige i jobrotationsforløb samt i opkvalificeringsforløb, hvortil der er knyttet arbejdsgivererklæringer.For virksomheder med 10 ansatte eller derover skal begge kriterier være opfyldt.

Virksomheder med under 10 ansatte skal opfylde et af de to kriterier. Virksomhederne vil kunne ansøge om mærket direkte på kommunens hjemmeside fra den 1. april. Nærmere oplysning herom senere.

​​​​​​​Jan Voss Hansen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, siger, at han glæder sig over, at så mange virksomheder i kommunen påtager sig et socialt ansvar.

- Mærkningen vidner om, at virksomhederne løfter et lokalt ansvar gennem et tæt og forpligtende samarbejde med Jobcenter Tønder for at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet, siger Jan Voss Hansen.  

CSR-mærket uddeles for et år ad gangen, og første gang foregår ved uddelingen ved et større virksomhedsarrangement i efteråret 2018.