Skolestart: Pas på de små i trafikken

Sommerferien er ved at være slut for de fleste, og snart ringer det igen ind på skolerne. Derfor bliver der tæt trafik på skolevejene i Tønder Kommune, hvor ca. 5.000 store og små elever vil bevæge sig ud på vejene. For mange af de yngste er det måske første gang, de færdes alene i trafikken. Derfor lyder opfordringen til bilisterne fra Trafiksikkerhedsrådet i Tønder Kommune: Vis ekstra hensyn til både små og store skolebørn.

Selv om vi i Tønder Kommune har været forskånet for de helt alvorlige ulykker på skolevejene de seneste år, er kommunen igen med i den årlige trafikkampagne, hvor der sættes fokus på, at trafikken ændrer sig ved skolestart.

- Det er helt afgørende for elevernes sikkerhed på vej til og fra skole, at bilisterne er ekstra opmærksomme på dem, for børn og unge kan være impulsive og uopmærksomme i trafikken, oplyser Sonja Svendsen fra Trafiksikkerhedsrådet.

- Vi kan se af vore uheldsindberetninger, at det netop er uopmærksomhed og impulsive handlinger, der er medvirkende til mange uheld. Og det gælder alle aldersgrupper. Hvor bilisterne måske er forberedt, på at de yngste pludselig kan gøre noget uforudsigeligt, så skal man også holde øje med teenagerne på vejene. Her er det specielt mobiltelefonen, som stjæler deres opmærksomhed, siger Sonja Svendsen.

Politiet er også med

Ved alle veje ind mod byerne og ved alle skoler er der opsat skilte med ”Børn på vej” for at gøre bilisterne opmærksomme på, at der er mange børn og unge på vejene igen.

Politiet deltager også i kampagnen for at sikre skolevejene. Ved mange skoler, vil politiet i de kommende uger foretage hastighedskontrol og tjekke selebrug.

Men skilte og politikontrol gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at forældrene har lært deres børn, hvad de skal være opmærksomme på i trafikken, og hvordan de passer på sig selv.
Som forældre kan der være mange spørgsmål. F.eks. hvornår barnet er klar til at gå alene i skole, og hvordan man får sin teenager til at spænde cykelhjelmen. Men der er hjælp at hente, oplyserr Sonja Svendsen fra Trafiksikkerhedsrådet:

- Træning og viden er kodeordene for en mere sikker skolevej for alle. ”På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder. På den måde får man løbende hjælp til at sætte fokus på de vigtigste områder, der kan være med til at sikre, at barnet er klædt bedst muligt på til at klare sig i trafikken. Vi opfordrer forældrene til at søge råd og viden der. Bedre viden om, hvad børn kan på de forskellige alderstrin kan gøre forældre mere trygge ved at lade deres barn klare skolevejen alene.

Mange forældre er utrygge ved at lade deres barn gå eller cykle alene på skolevejen, og derfor vælger de at køre deres barn i skole. Det bliver tit til en ond cirkel, hvor forældre, der kører deres barn i skole, er med til at øge trafikken omkring skolen. Dermed er de med til at skabe utryghed for de elever, som færdes til fods eller på cykel. Jo flere elever, der er selvtransporterende, jo mere roligt afvikles trafikken omkring den enkelte skole.

Om kampagnen

Bag kampagnen ”Børn på vej” står kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.
Kampagnen varer fra uge 33 til og med uge 36. Politiet gennemfører kontrol på skolevejene i samme periode.
I Tønder Kommune består kampagnen af:

  • en trafikmappe med opgavehæfte til elever i 0. klasse
  • en gul refleksvest til elever i 0. klasse
  • postkort til forældrene med gode råd
  • en gul refleksvest til alle lærere i 0. klasse, så de også er synlige i trafikken, når de er på tur med klassen
  • skilte på vejene
  • radiospot i lokalradioen

Alle færdselskontaktlærere modtager samtidigt som inspiration til færdselsundervisningen en mappe med oversigt over materiale til undervisning på de forskellige årgange.

Se mere om kampagnen på www.sikkertrafik.dk/skolestart