Skærbæk gør klar til at indvi Multipladsen

Området ved Skærbæk Fritidscenter og Sundhedshuset har fået en helt ny udformning. Som led i områdefornyelsesprojektet i Skærbæk er arealet omlagt til en spændende og indbydende Multiplads med bl.a. nye belægninger, beplantninger, borde og bænke, stier, regnvandsbassiner, små broer, opholdsarealer og parkeringspladser, der alt sammen føjer sig sammen i en helhed.

Nu gøres der klar til en festlig indvielse af byens nye Multiplads. Indvielsen finder sted fredag den 1. september kl. 17-20, og alle interesserede kan være med.

Borgmester Henrik Frandsen deltager i indvielsen og vil byde velkommen og sige lidt om projektet.

- Jeg glæder mig rigtig meget, for der er virkelig noget at fejre. Med den nye Multiplads er den vestlige ende af Storegade blevet langt mere indbydende, og der er skabt en dejlig og attraktiv plads, som binder forretningsstrøget og det aktive område ved fritidscentret sammen på en fin og naturlig måde. Hele byen har fået et løft, og jeg håber, at mange vil være med til at fejre vores nye Multiplads den 1. september, siger borgmesteren.

Områdefornyelsesprojektet i Skærbæk gennemføres af kommunen med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og arkitektvirksomhederne CEByfornyelse og MOVE i tæt samarbejde med Skærbæk Erhverv og en lang række frivillige og lokale repræsentanter.

- Mange har engageret sig i projektet og bidraget til det flotte resultat. Det er et glimrende eksempel på, at vi kan skabe gode og flotte resultater til gavn for os alle, når vi arbejder sammen og i fællesskab bruger de styrker og ressourcer, vi hver især råder over, siger borgmesteren.

De samlede udgifter til etablering af Multipladsen i Skærbæk er ca. 3,4 mio. kr.

Udover de æstetiske og rekreative værdier er der også indtænkt klimasikring i projektet i form af bassinerne, der afleder regnvand.

Selv om indvielsen den 1. september markerer afslutningen på etablering af Multipladsen, arbejdes der videre med forskellige ideer og tanker om yderligere udvikling af området.

Program for indvielsen den 1. september:

Kl. 17.00 – 17.30 Officiel indvielse med tale ved borgmester Henrik Frandsen
Kl. 17.30 – 20.00 Salg og servering af pattegris. Øl, vand og kaffe kan købes. Gratis is til samtlige børn
Kl. 18.00 – 19.00 Folkedansopvisning
Kl. 17.00 – 20.00 Hoppeborg for børnene
Kl. 17.00 – 20.00 Musik på pladsen
Kl. 20.00  Afslutning

Kort om områdefornyelsesprojektet i Skærbæk

Områdefornyelsen i Skærbæk er en samlet indsats over fem år.

Ud over Multipladsen og Kløverstierne samt f.eks. Kunststrategien omfatter områdefornyelsen også nyindretning af den tidligere planteskolegrund ved Ullerupvej til brug for Skærbæk Distriktsskole til natur og idræt. En 8-kantet bålhytte er på vej og er dermed første skridt i planerne for at tage området i brug efteråret 2017.

Arealet ved Jernbanegade bag Netto og Rema er også i fokus nu, og forslag er på vej til nyindretning også der.

Formålet med områdefornyelsen er at give byen en klarere rolle og profil som porten til Rømø: En bevaringsværdig turistby, hvor flest mulige trives og får lyst til at bo – og med et attraktivt, trafiksikkert og frodig grønt bymiljø med mange forskellige muligheder og måske uventede kunstneriske oplevelser.