Sindslidende får værested

Tønder får nu et værested for sindslidende og psykisk sårbare personer. Værestedet får til huse i lokaler hos Seniorcentret på Ribelandevej i Tønder, og første åbningsdag er fredag den 26. januar.

Det ny værested er et tilbud om samvær og forskellige aktiviteter til sindslidende i hele kommunen, og formanden for Socialudvalget, Peter Christensen, glæder sig over, at tilbuddet nu bliver en realitet.

- Vi mangler et værested, hvor mennesker med sindslidelser kan mødes, få nye kontakter og komme ud af den ensomhed, mange kan være fanget i. Derfor er det positivt, at vi nu kan slå dørene op til det nye tilbud. Jeg er sikker på, at det bliver til gavn og glæde for mange mennesker, siger socialudvalgsformanden.

Hvad der konkret skal foregå i huset, og hvilke aktiviteter der skal tilbydes, kommer helt an på brugernes egne ønsker og behov.

- Det er brugernes værested, og derfor skal de også selv sætte deres præg på indholdet og programmet, siger Peter Christensen.

- I starten de første par år vil der være tilknyttet erfarent personale fra kommunen, men vi satser på, at det på sigt bliver brugerne selv, der driver stedet, evt. i samarbejde med en kreds af frivillige. På den måde er det også håbet, at værestedet kan være med til at udvikle brugernes færdigheder og understøtte dem i at klare flere af hverdagens opgaver selv, så de ikke er så afhængige af andre, tilføjer udvalgsformanden.

Det nye tilbud er muliggjort, fordi der ved budgetlægningen for 2018 blev afsat 200.000 kr. om året i to år til etablering og drift af et værested for sindslidende.

En projektgruppe med repræsentanter for social- og lokalpsykiatrien, Rådgivningscenter Tønder, Unge i Uddannelse, SIND og Frivilligcenter Tønder har arbejdet med at omsætte planerne til virkelighed med teamleder Annette Callesen Friis fra socialpsykiatrien under plejecenter Solgården som tovholder.

Det er også medarbejdere fra Solgårdens udekørende team, der vil være tilknyttet værestedet den første tid. Medarbejderne har stor viden og erfaring med målgruppen.

Fakta:

Det nye værested for sindslidende og psykisk sårbare har til huse på Seniorcentret, Ribelandevej 39 i Tønder.

Der vil være åbent hver fredag fra kl. 17-20 og hver søndag fra kl. 14-17, første gang fredag den 26. januar.

Værestedet fungerer som en klub, hvor man kan blive medlem. Det er gratis at være medlem. Der er mulighed for at deltage nogle gange, inden man besluttet, om man vil være fast medlem.