Sidste udkald for input til nationalparkplan

Det er ved at være sidste udkald, hvis man gerne vil være med til at præge de kommende års udvikling af Nationalpark Vadehavet. Men det kan nås endnu: 25. marts er slutdato for at komme med forslag og ideer til en ny plan for nationalparkens virke og udvikling. Planen skal afløse den
første nationalparkplan og kommer til at gælde for årene 2019-2025.

Idéfasen har stået på siden nytår, og efter borgermøder i alle fire vadehavskommuner med tilsammen 226 deltagere samt en række workshops med særlige grupper af interessenter er der allerede indkommet 736 forslag og ideer. Men man kan altså stadig nå at bidrage med input inden for seks indsatsområder, som nationalparkens bestyrelse har fastlagt.

De seks indsatsområder er: Natur og landskab; Kultur og kulturhistorie; Friluftsliv; Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling; Lokalsamfund, erhverv og turisme samt Trilateralt vadehavssamarbejde og Verdensarven.

Har du forslag og/eller ideer, kan de sendes på mailadressen npvplan@danmarksnationalparker.dk.

Læs mere om den kommende nationalparkplan, blandt andet et særligt debatoplæg herom, på Nationalpark Vadehavets hjemmeside, www.nationalparkvadehavet.dk.