Samarbejde om vedligehold af Marskstien

Miljø og Natur og Handicap Tønder har fundet sammen i et fælles projekt om vedligehold af Marskstien, der officielt indvies midt i august.

Det bliver blandt andet borgere fra Handicap Tønder, der skal hjælpe med driften og vedligehold af den 54 kilometer lange Marskstien, der officielt indvies den 16. august i år.

I efteråret 2018 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som fik til opgave at kigge på mulighederne for et fremtidigt samarbejde mellem fagområderne  Natur og Miljø og Psykiatri og Handicap omkring drifts- og vedligeholdelsesopgaver i relation til Marskstien.

Der er nu oprettet et serviceteam ”Marskhjælperordningen”, der skal være behjælpelig med drift- og vedligholdelsesopgaverne på stien. Teamet får base på Vidåværkstedet, hvor der også er udpeget en koordinator til at stå i spidsen for teamet. Teamet vil bestå af omkring syv borgere, der er tilknyttet beskæftigelsen i Handicap Tønder, og det vil sige Vidåværkstedet, Lærkely og Aktivitetshuset i Toftlund.  Herudover kan der også deltage borgere fra Kompetencecenteret samt de psykiatriske støttekorps.

Planen er, at borgerne kan melde sig til teamet, og der bliver også løbende inviteret nye ind, som har lyst til og kan få noget ud af at deltage i ordningen. Der vil derfor være en vis udskiftning af teammedlemmer, da borgerne i praksis melder sig til at være en del af teamet i en given periode, og der vil blive lagt stor vægt på, at borgerne selv er med til at finde ud af, hvilke konkrete opgaver, der skal løses. Umiddelbart er det meningen, at ”Marskhjælperordningen” skal holde opsyn, varetage simpelt vedligehold som at rengøre, flytte og opsætte skilte, slå græs rundt om skilte og fjerne affald.

Både Bo Jessen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og Peter Christensen (S), der er formand for Socialudvalget, glæder sig begge over det tværfaglige samarbejde.

- Det er et rigtigt godt eksempel på, at to vidt forskellige afdelinger hver især kan få gavn af at arbejde sammen.  Jeg er sikker på, at også borgerne vil opleve projektet som værdifuldt, siger Bo Jessen.

 Peter Christensen supplerer:​​​​​​​

- Det et man kan bruge hinandens kompetencer på tværs giver en ekstra dimension. Jeg vil gerne kvittere for, at medarbejderne er gået positivt ind i projektet, og jeg er meget spændt på at følge det.

Marskstien bliver officielt indviet den 16. august. Der blev åbnet en testversion i sommeren 2018, og den består af trampesti, og på sigt udvides der med fugleskjul, shelterpladser, kaffepladser og formidlingsstationer ved Lægan Pumpestation, Højer Mølle og Vidåslusen.