Sådan får du en sikker Sankt Hans-aften

Snart er det midsommer, og tusindvis af Sankt Hans-bål vil blive tændt over hele landet, når vi fejrer den danske sommer med snobrød, taler og sang.

For at få en sikker Sankt Hans-aften i bålets skær er det vigtigt at følge nogle enkelte retningslinjer om afbrænding af bål.

I Tønder Kommune må du brænde Sankt Hans-bål den 23. juni og i weekenderne lige før og efter den 23. juni. Er det ikke muligt at få bålet til at brænde på grund af vejret, skal det indsamlede træ/grene mm. bortskaffes som haveaffald.

Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Du må f.eks. ikke afbrænde paller, trykimprægneret træ, træ med maling, møbler, byggeaffald og plast. 

Husk at bålet skal være mindst:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder
  • 200 meter fra bygninger med stråtag, nåletræsbevoksninger, oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Før bålet tændes, er det vigtigt at sørge for:

  • At dyr ikke har søgt skjul eller bygget rede i bålet
  • At afbrændingen foregår sikkert, så ilden ikke breder sig eller er til væsentlig gene for andre
  • At afbrændingen er under konstant opsyn af en voksen, indtil ild og gløder er slukket. Der skal være brandslukningsudstyr i nærheden af bålet 

God Sankt Hans-fest.