Ruten forbi Lægan Pumpestation bliver spærret af

NYHED 3. juni 2020

Mens der bliver lavet tag og facadearbejde på Lægan Pumpestation, bliver vandreruten rundt om bygningen midlertidigt spærret af. Det sker af hensyn til sikkerheden og der bliver sat skilte op fra fredag den 29. maj.     

Er du en af de mange, som nyder at gå på Marskstiens røde stisløjfe eller ad Digestien - Tønder Stiernes orange stisløjfe - bliver din tur påvirket. I stedet for at gå forbi pumpestationen og den nordlige vej langs Nørresø, kan man vælge at gå på det sydlige ådige. Fra Møllehus kan man så skifte til Rød Tøndersti mod Ubjerg og Tønder.

Lægan Pumpestation åbner som formidlingsstation i løbet af 2020 og bliver et af de steder, hvor du kan hente både viden og inspiration på din tur rundt i Tøndermarsken.

Fakta om Lægan Pumpestation 

Pumpestationen er fra 1929 og det er den største af de fire pumpestationer i Tøndermarsken. Den er forsynet med fire pumper. Den største pumpe kan yde 5.000 liter pr. sekund, og samlet yder pumperne 16.000 liter pr. sekund. Den markant rektangulære bygning afvander et område på ca. 8.000 ha. Vandet pumpes fra kanalerne i de lavereliggende marskflader op i den inddigede Vidå.

Alle fire pumpestationer bærer præg af Bedre Byggeskikstilen.