Rundkørsel ved Rosinfelt spærres

​​​​​​​

OPDATERET!!
På grund af dårligt vejr kunne belægningen ikke skiftes på det planlagte tidspunkt. Det betyder, at rundkørslen i stedet vil være spærret for trafik fra torsdag den 27. september klokken 9.00 til cirka klokken 15.00. Cyklister og knallerter kan passere.

Fra onsdag d. 19. september og cirka en uge frem udskifter Tønder Kommune den slidte asfalt i rundkørslen ved Rosinfelt i Tønder. Samtidig bliver rundkørslen forberedt til modulvogntog med bredere overkørselsareal og ben. Asfaltarbejdet finder sted i Rundkørslen samt alle fire ben, hhv. Ldv. 514 Ndr. Landevej / Ldv. 544 Vestre Omfartsvej / Ldv. 514 Møgeltønder Omfartsvej / Rosinfelt. 

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses fra onsdag den 19. september. Om torsdagen udføres lokale reparationer i belægningen. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der kørebaneafmærkning. 

Resultatet bliver en mere jævn og holdbar kørebane. Samtidig bliver rundkørslen forberedt til modulvogntog med overkørselsareal i rød asfaltbelægning. 

Det forberedende arbejde bliver udført onsdag den 19. september og torsdag den 20. september, og det sker i dagtimerne, og der vil være åben for normal trafik. 

Asfaltering af ny belægning vil blive udført som aften- og natarbejde fra fredag den 21. september kl. 18.00 til lørdag den 22. september kl. 6.00. Der vil blive spærret for gennemkørsel i rundkørslen fra alle fire sider i dette tidsrum.

Trafikken vil blive ledt via Ndr. Landevej / Plantagevej og Bargumsvej. Mod vest vil der være omkørsel via Ved Åen / Ved Kogen og Højervej. Der vil blive etableret adgang til Rosinfelt via eksisterende cykelsti fra Ndr. Landevej. 

Beboere på Rosinfelt vil få nærmere sms-besked inden igangsætning. 

Vejlukningen vurderes ikke at påvirke grænsetrafikken. 

Tønder Kommune beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.