Rullende skolestart bliver mere fleksibel

Skolerne i Tønder Kommune skal have bedre muligheder for at tilrettelægge den rullende skolestart efter de enkeltes skoles individuelle behov og muligheder.

Det har Kommunalbestyrelsen besluttet efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget.

Kommunen har gennem flere år haft rullende skolestart, dvs. en mulighed for, at børn kan begynde i skole på flere forskellige tidspunkter af året og ikke kun ved starten af et nyt skoleår.

Gennem samme periode har der også været mulighed for, at elever i 0.-2. klasse kan gå i aldersblandede klasser.

Begge ordninger er nu blevet evalueret, og både skolebestyrelserne, dagtilbudsbestyrelserne, samarbejdsorganisationen og de faglige organisationer har haft mulighed for at deltage i evalueringen og fremlægge deres vurdering og erfaringer.

Børn- og Skoleudvalget konkluderer, at det er en god idé at videreføre både rullende skolestart og aldersblandede klasser, men med udgangspunkt i tilkendegivelserne ønsker udvalget samtidig at lempe vilkårene, så den enkelte skole og skolebestyrelse får større valgfrihed, f.eks. til selv at fastsætte hvor mange gange om året skolen kan optage nye elever.

- Skolerne skal have større valgfrihed til at administrere rullende skolestart. Det vil give dem bedre muligheder for at tilgodese det enkelte barns behov. Tilsvarende ønsker vi at give skolerne og skolebestyrelserne bredere rammer til at fastsætte indhold og omfang af ordningen med aldersblanding i indskolingen, siger formanden for Børn- og Skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk.

Udvalgsformanden glæder sig over, at en enig kommunalbestyrelse har valgt at bakke op om udvalgets indstilling.

- Nu kan vi komme videre med at gøre ordningerne mere fleksible, så skolerne kan gøre lige præcis det, der er bedst for dem og deres elever. Jeg glæder mig til fortsat at følge ordningerne i dialog med skolebestyrelserne, siger Kim Printz Ringbæk.