Rotterne er på tilbagetog

Rotterne i Tønder Kommune er ved at være helt til rotterne. Bekæmpelsen af de ubehagelige skadedyr er blevet væsentlig mere effektiv, og det afspejler sig nu i et faldende antal anmeldelser fra borgerne om rotter.

Efter et noget turbulent år i 2015 overtog skadedyrsfirmaet Kiratin i 2016 opgaven med at bekæmpe rotter i Tønder Kommune. Skiftet har allerede givet synlige resultater. Indtil Kiratin kom på banen, var antallet af rotteanmeldelser stigende, men nu er det lykkedes at vende udviklingen, oplyser projektkoordinator Claus Pørksen fra Tønder Kommune.

- I 2014 fik vi i alt 1.640 anmeldelser om rotter. Det steg i 2015 til 1.916, men herefter har antallet været for nedadgående. I 2016 var der 1.526 anmeldelser, og i 2017 var det nede på 1.448, fortæller Claus Pørksen.

De positive resultater skyldes bl.a., at kommunen og Kiratin er meget bevidste om, at der skal reageres hurtigt og effektivt på alle anmeldelser om rotter. Der er ligeledes stor fokus på, at det første besøg af rottebekæmperen følges op, og at indsatsen fortsætter, til der er sikkerhed for, at den enkelte ejendom er blevet rottefri.

- Derudover bliver der lagt stor vægt på rådgivning og dialog med den enkelte husejer om, hvordan problemet bedst kan løses, og hvad man kan gøre for at undgå rotter i fremtiden, siger Claus Pørksen.

En pligt at anmelde rotter

Hvis man opdager rotter på en ejendom, er man forpligtet til at anmelde skadedyrene til myndighederne. I Tønder Kommune skal man anmelde rotter elektronisk via kommunens hjemmeside. Vælg ”Betjen dig selv” på forsiden og herefter Bolig og flytning -> Anmeld rotter. Man kan også ringe direkte til rottebekæmperen på tlf. 70 27 37 88 alle dage mellem kl. 8 og 21.

Undgå rotter

Man kan gøre en del selv for at undgå besøg af rotter. Især er det vigtigt at holde bygningsdele og afløbsledninger i en god og forsvarlig stand og sørge for at få lukket huller.

Undgå også at efterlade affald på grunden. Det tiltrækker rotter.

Især ejendomme med fjerkræ er i risikozonen for at få rottebesøg. Vær derfor særligt opmærksom på at opbevare foder og udføre og vedligeholde voiler, indhegning og hønsehus, så rotterne ikke kan skaffe sig adgang.

Nye regler på vej

En ny rottebekendtgørelse er trådt i kraft fra 1. januar 2018. Formålet er at styrke den forebyggende indsats, effektivisere bekæmpelsen, lette administrationen og anvende bekæmpelsesmidler bedre.

Lovændringerne vil over de næste år blive implementeret i en rottehandlingsplan og medføre ændringer i rottebekæmpelse og tilsynsbesøg.