Rottebekæmperen kommer på besøg

I de næste par måneder vil udvalgte ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Tilsynspligtige ejendomme skal besøges minimum en gang hvert andet år. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvordan man kan kontakte rottebekæmperen, hvis man selv konstaterer rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man henvender sig til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

Konstaterer du rotter eller er der mistanke om rotter, skal du hurtigst muligt anmelde rotteangrebet direkte til vores bekæmpelsesfirma Kiratin på tlf. 70 27 37 88 eller benytte dig af vores selvbetjeningsløsning.

Teknik og Miljø