Rømø hejser Det Blå Flag på strandene

Også i år kommer Det Blå Flag til at vaje over Lakolk Strand og Sønderstrand på Rømø. Friluftsrådet har igen fundet de to populære strande på vadehavsøen værdige til at hejse det særlige miljøflag. 

Når Det Blå Flag blafrer lystigt i vinden, sender det et internationalt kendt signal om, at badevandet på stedet er rent og sikkerheden i orden. Flaget er også udtryk for, at stranden lever op til særlige krav om service og miljøformidling.

Det Blå Flag et derfor et stort aktiv for turismen. Flaget tildeles for et år ad gangen, og på strandene på Rømø har det kunnet hejses gennem mange år efterhånden.

Tildelingen af miljøflaget igen i år bliver officielt markeret ved nedkørslen til Lakolk Strand. Her vil formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen, og Bettina Brandt fra Friluftsrådet sammen hejse flaget og fortælle lidt om Blå Flag-kampagnen og betydningen af den internationale mærkningsordning.

Alle interesserede er velkomne til at være med ved flaghejsningen på Lakolk mandag den 4. juni kl. 16.

Kampagnens formål

Blå Flag kampagnens formål er at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet og at oplyse om livet og miljøforhold langs kysten og i havet og dets betydning for mennesket.

En Blå Flag-strand skal være ren og velholdt og have rent badevand. Den skal have førstehjælps- og redningsudstyr, gode toiletforhold og affaldsfaciliteter. Derudover er der formidling af natur- og miljøforhold.

I løbet af sæsonen tager Tønder Kommune 10 badevandsprøver på Lakolk og Sønderstrand. Prøverne bliver analyseret for E. coli. og Enterokokker, og vandtemperaturen måles. Resultaterne kan ses på informationstavlen ved tilkørslen og på www.toender.dk

Miljøaktiviteter

Naturcenter Tønnisgård på Rømø indbyder i løbet af sæsonen til fem Blå Flag-arrangementer, hvor man kan blive blive klogere på Vadehavet, komme på en rejefisketur eller dyrke yoga på stranden.