Røde løbere og masser af farver i Toftlund

Der bliver fuld fart på i Toftlund i næste uge. Fredag den 6. september begynder det med Open by Night i byen, og allerede her vil borgerne kunne opleve de første forandringer i og omkring Toftlund. 

Nogen vil måske ånde lettede op, andre sukke dybt, når de hører, at en række af ting der bliver sat op i Toftlund kun er placeret i byen midlertidigt. Alt det nye er her nemlig kun midlertidigt, og er en del af et projekt, som handler om, at indbyggerne i Toftlund bliver udfordret og måske endda tænker nogle nye tanker om, hvordan de bruger byen til daglig. 

For konceptet og tanken handler nemlig om ”midlertidighed”, og midlertidighed er faktisk et rigtigt godt virkemiddel, når der skal skabes udvikling i et område, fortæller arkitekten bag projektet:

”Midlertidig arkitektur og aktiviteter kan være en katalysator for en by eller et områdes udvikling for ideen med midlertidighed er, at den kan være med til at skubbe til indbyggernes ideer til og forestilling om, hvordan de bruger deres by”, forklarer Jes Vagnby, der er arkitekt og ejer af Jes Vagnby Arkitekter. 

Hele forløbet, som altså kommer til at strække sig over de næste to måneder, er en del af den udviklingsplan for Toftlund, som Tønder Kommune har igangsat og som forventes færdig med udgangen af 2019.

”Det er kommunens ambition, at udviklingsplanen for Toftlund skal sikre og skabe en fælles, forpligtende vision for udviklingen af byen og dermed skabe en endnu bedre by at leve, opleve og bosætte sig i”, fortæller fagchef i Tønder Kommune, Lars-Erik Skydsbjerg.

Fra fredag den 6. september bliver der markeret med farve på asfalten på hele strækningen fra Østergade til Søndertorv og der vil blive sat lamper op. Herudover vil man i de kommende uger opleve:

Efter alle aktiviteterne er løbet af stablen vil arkitekterne samle in- og output få disse indarbejdet i arbejdet med udviklingsplanen. Det forventes at et udkast til udviklingsplanen kan præsenteres på møder i både styregruppen, det politiske udvalg og på et bymøde medio januar.

For yderligere information:

Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef, Tønder Kommune
Jes Vagnby, arktitekt, Jes Vagnby Arkitekter

Det sker i Toftlund:

Fra den 6. september:

  • Trafikken i Søndergade mellem Østergade og Toldbodgade dæmpes, der bliver rullet røde løbere ud fra butikkerne og så kommer der midlertidige siddemiljøer.
  • Fra Toldbodgade til Søndertorv bliver der nedsat hastighed i den kommende tid. Der opstilles farvede betonklodser som trafikværn og siddeelementer, som indskrænker 
  • køre- og P-arealet, og så skal der ”plantes” træer og blomster i indkøbsvogne, som senere bliver genplantet ved Sundhedshuset.
  • På kulturtorvet opsættes stilladskonstruktion med byttebibliotek, infotavler og bykort samt belysning.
  • På plænen ved Musik- og Teaterhuset opstilles en midlertidig scene, der dels skal bruges af Temadagene, Musik- og Teaterhøjskolen mf. 

11.-13- september:

  • I uge 37 afholdes der temadage på Toftlund Distriktsskole, hvor eleverne i en lang række værksteder vil tænke i – og komme med – deres bud på fremtidens Toftlund. Fra den 11. til den 13. september bliver deres arbejde præsenteret for de voksne.

Sidst i oktober:

  • Der opsættes ”byporte” ved indfaldsvejene der skal markere, at nu kommer man til Toftlund.