Regulering af råger har stor effekt

Rågen er en fredet fugl, men ikke altid en velset en af slagsen. Slet ikke i yngletiden, hvor råger i store kolonier i eller ved byområder skriger og skræpper løs det meste af døgnet og efterlader en hel del griseri til stor gene for naboerne.

Det ved mange mennesker i Tønder alt om. Gennem årene har store dele af byen været plaget af flere larmende rågekolonier. Derfor udfører kommunen med tilladelse fra Naturstyrelsen regulering af rågeunger, og indsatsen har givet mærkbare resultater i form af færre reder.

- Med tilladelse fra Naturstyrelsen må vi skyde rågeungerne uden for reden i perioden fra 1. maj til 15. juni. Derfor har vi for flere år siden lavet en aftale med Tønder Jagtforening om regulering af de voldsomt støjende fugle, siger afdelingsleder Christian Kjær-Andersen fra Vej & Park i Tønder Kommune.

Christian Kjær-Andersen oplyser, at der har været rågekolonier flere steder på kommunens arealer, men den systematiske regulering i samarbejde med jagtforeningen har mindsket antallet af reder betydeligt, så der nu kun er kolonier i Tved Plantage.

- Til gengæld har der etableret sig store kolonier på Naturstyrelsens areal i Tved og ved kapellet på sygehusets område. Vi har et godt samarbejde både med Naturstyrelsen og sygehuset, og derfor har vi aftalt at udvide den kommunale regulering fra denne sæson, så jægerne også skyder rågeunger ved kapellet og bistår Naturstyrelsens medarbejdere med at regulere på deres arealer, fortæller Christian Kjær-Andersen.

Færre kolonier 

Den udvidede regulering har allerede givet resultater. I perioden fra 1. maj til 15. juni i år blev der skudt i alt 1.574 rågeunger. Hovedparten er skudt på sygehusets og Naturstyrelsens arealer. Kun 234 er skudt på de kommunale arealer, hvor der som nævnt er udført regulering i flere år. Det lave antal her er udtryk for, at den mangeårige indsats har haft den ønskede effekt.

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, oplyser, at der det seneste år er sket en markant stigning i antallet af reder på Naturstyrelsens arealer i Tved. Ved optællingen i foråret 2018 var der 734 reder, mens der i foråret 2019 var ikke færre end 1.084 reder. 

På den baggrund har Naturstyrelsen besluttet at øge reguleringsindsatsen for at begrænse en yderligere udvidelse af kolonien.

Det samlede antal rågereder i Tønder by har været svagt stigende siden 2003, men reguleringen har medført, at de nu er samlet på kun tre lokaliteter, så de ikke mere er spredt over hele byen.

Naturstyrelsen understreger, at hensigten med den tilladte regulering ikke er at udrydde rågerne fra Tønder by, men holde bestanden nede og dermed begrænse støjgenerne i nærheden af beboelse.  

Ingen unger i Toftlund

I Toftlund har der været nogle få mindre rågekolonier, og også her udfører kommunen regulering i samarbejde med den lokale jagtforening. I år har der dog ingen unger været i Toftlund-området.

- Vi glæder os over det gode samarbejde om regulering og håber, det kan fortsætte, så bestanden af råger fremover kan holdes på et acceptabelt niveau, siger Christian Kjær-Andersen.