Regnvandsrender bliver lukket af med riste

På det nye fortov ved Markedsgade i Løgumkloster vil der nu blive monteret riste hen over de tværgående regnvandsrender. Det sker, efter at Handicaprådet har gjort opmærksom på, at renderne er uhensigtsmæssige navnlig for kørestolsbrugere og folk med rollator.

Fortovet er blevet lagt om som led i områdefornyelsesprojektet Liv i Løgumkloster, der skal være med til at gøre byen endnu mere levende og attraktiv.

I forbindelse med dette arbejde har Tønder Forsyning valgt at omlægge regnvandsafledningen fra bygningerne til LAR-princippet (lokal afvanding af regnvand), som er en mere klima- og miljøvenlig metode end traditionel regnvandsafledning via rørsystemer og renseanlæg.

For at lede regnvandet kontrolleret hen over fortovet er der derfor etableret en række granitrender med en fordybning på 23 mm. Men formanden for Handicaprådet, Jens Petersen, har gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at passere renderne med kørestol og rollator.

Derfor bliver renderne nu lukket af med riste, så de fortsat fungerer som afledning af regnvand, men uden generende fordybninger.

- Vi har haft flere møder og en rigtig god dialog med formanden for Handicaprådet om udfordringen med regnvandsrenderne. Formanden har rådgivet os og hjulpet med at teste forskellige løsningsmuligheder, og han peger på en løsning med riste. Sammen med forsyningen og vores rådgiver har vi valgt at følge formandens anbefaling både med hensyn til valg af løsning og valg af ristetype, oplyser afdelingsleder Christian Kjær-Andersen fra Tønder Kommune.

Ristene bliver monteret snarest muligt. Rådgiveren oplyser, at der er en leveringstid på ca. tre uger, og derefter kan renderne monteres i løbet af ca. tre dage.

Flere andre steder i landet er der lavet regnvandsafledning efter LAR-princippet med tilsvarende granitrender uden problemer.

- Men når folk oplever problemer i Løgumkloster, så er det selvfølgelig det, vi må forholde os til. Nogle gange kan der være behov for tilretninger, når man laver noget nyt. Det oplever vi her, og nu får vi det løst på den måde, Handicaprådet anbefaler, siger Christian Kjær-Andersen.

Han anslår, at det vil koste omkring 50.000 kr. at få monteret riste på alle renderne.


Fakta om LAR-projekt med vandrender
I forbindelse med Tønder Kommunes projekt ”Liv i Løgumkloster” har Tønder Forsyning valgt at omlægge nogle ledninger og indarbejde et LAR-projekt (lokal afvanding af regnvand). LAR-projektet har til formål at lade regnvand nedsive lokalt, i stedet for at vandet belaster rørsystemet og rensningsanlægget.

LAR-projekter bliver udført i alle kommuner i Danmark for at håndtere klimaforandringerne og de dermed forbundne skybrud.

I Markedsgade i Løgumkloster er de private tagnedløb koblet fra, og vandet skal i stedet ledes på overfladen videre til direkte nedsivning i træbed eller til indirekte nedsivning via vejbrønde i den nyetablerede store faskine under Markedspladsen.

For at regnvandet ledes kontrolleret på tværs af fortovet er det nødvendigt at etablere vandrender, der forbinder tagnedløb med nedsivningspunktet. Her er der valgt en granitrendeløsning med en fordybning på 23 mm, som sørger for, at vandet bliver holdt så højt oppe i terræn som muligt for at muliggøre en nemmere nedsivning efterfølgende.

Granitvandrender er en kendt traditionel løsning, som er anvendt i gamle brostensbelagte gader (H.C. Andersens kvarter i Odense) og i nyere renoveringer med LAR-projekter i Valby, Fredericia, Bogense mm.

Det er riste af denne type, der nu monteres over regnvandsrenderne på Markedsgade i Løgumkloster. Løsningen er anbefalet af formanden for Handicaprådet.