Plejehjemsbeboere skal have mere gang i gryder og pander

Sundhedsudvalget og Socialudvalget i Tønder Kommune har netop fået besked om, at kommunen får 3,2 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af køkkener på landets plejecentre.

- Det er en rigtig god nyhed, for det betyder, at vi nu kan skabe bedre rammer for at inddrage beboerne mere i den daglige madlavning, siger formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund.

Udvalgsformanden peger på, at deltagelse i madlavningen har stor betydning for beboernes trivsel.

- Det giver en mere aktiv hverdag, når beboerne får mulighed for, at være med til at lave deres egen mad, og det styrker fællesskabet omkring måltidet. Kort sagt mere livskvalitet, siger Irene Holk Lund.

Hovedparten af de 3,2 mio. kr. anvendes på Richtsens Plejecenter i Tønder. Her skal ni leve/bo-køkkener renoveres, så der bliver skabt et rart måltidsmiljø, hvor beboerne i højere grad kan være med til at tilberede maden.

Ved renoveringen bliver køkkenerne også åbnet op, så der opstår mere plads. Det giver mulighed for at gøre køkkenerne mere handicapvenlige. Samtidig indgår en demensvenlig indretning i renoveringsplanerne.

Solgården bevarer leve/bo-køkkener

Nogle af midlerne går til Solgården i Bedsted. Her skal tre mere eller mindre nedslidte leve/bo-køkkener renoveres, så beboerne også i fremtiden har leve/bo-køkkener, hvor de kan deltage i madlavningen.

Formanden for Socialudvalget, Kim Printz Ringbæk, er glad for denne mulighed.

- Både beboerne og personalet har været meget optaget af at bevare leve/bo-miljøerne på Solgården. Det skaber gode rammer for at inddrage beboerne, så de har størst mulig indflydelse på eget liv og oplever en menigsfyldt hverdag med høj livskvalitet, siger socialudvalgsformanden.

Modtagekøkkener renoveres

Med bevillingen fra ministeriet bliver der også mulighed for at renovere og anskaffe nyt udstyr til modtagekøkkenerne på plejecentrene Toftegården i Toftlund, Lindevang i Løgumkloster, Mosbølparken i Skærbæk, Hjørnegården i Bredebro og Leos Plejecenter i Tønder.

Disse plejecentre modtager mad fra Tønder Fælleskøkken, men med renoveringen og det nye udstyr kan beboerne i højere grad end i dag være med til at tilberede de dele af måltidet, som ikke er færdigproduceret fra fælleskøkkenet. Det kan f.eks. være at lave sovsen, snitte grøntsager og salat eller bage småkager og boller.