Plejecentre får faste læger

Plejecentrene i Tønder Kommune får i den kommende tid tilknyttet faste læger. Det betyder, at det hovedsageligt er den samme læge, der tilser beboerne på de enkelte plejecentre.

Som det første har Plejecenter Lindevang i Løgumkloster fået en aftale med lægehuset i byen. Aftalen er trådt i kraft fra september, og fra 1. november gælder der tilsvarende aftaler mellem henholdsvis Plejecenter Digegården i Højer og lægehuset i Højer samt Mosbølparken og lægehuset i Skærbæk.

- Med aftalerne sikrer vi, at plejecenterbeboerne for det meste møder den samme læge. Lægen har sin faste gang på plejecentret og kender beboerne og deres sygehistorie. Der er ingen tvivl om, at den nære kontakt mellem læge og plejehjemsbeboere kan være med til at skabe større tryghed og sikre beboerne endnu bedre behandling, siger formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund.

Aftalerne afskærer ikke beboerne fra det frie lægevalg. Beboerne afgør selv, om de ønsker at gøre brug af aftalen med plejecentrets faste læge. Hvis ikke, har de fortsat mulighed for at vælge en anden praktiserende læge. 

Gode erfaringer

Aftalerne om fast tilknyttede læger indgås på baggrund af et pilotprojekt andre steder i landet med rigtig gode erfaringer.

- Evalueringen af pilotprojektet viste, at fast tilknyttede læger kan være med til at forebygge unødvendige sygehusindlæggelser og sikre en korrekt medincinhåndtering. Samtidig er det en fordel, at en fast læge har den løbende kontakt til personalet og står for den sundhedsfaglige vejledning og rådgivning i forhold personalet, siger Irene Holk Lund.

Samarbejde udbygges

Plejecenter Lindevang har i forvejen et nært og tæt samarbejde med lægehuset i Løgumkloster, og med den nye aftale vil samarbejdet blive endnu tættere.

- Vi vil bruge ordningen til at gøre et godt samarbejde mellem lægehus og plejehjem endnu bedre til glæde for beboerne, siger læge Søren Thymann Nielsen, der har kontakten til beboerne og personalet på Lindevang.

Udover at tilse beboerne tilbyder Søren Thymann Nielsen også undervisning af personalet - et tiltag, som både personalet og ledelsen har store forventninger til.

- Undervisningen giver os en opdatering, som kan styrke vores faglighed og kompetencer og medvirke til færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser til gavn for beboerne, siger centerleder Mona Weiss Hoeg.

Godt på vej

Aftaler om fast tilknyttede læger til plejecentrene bliver udbredt i hele landet. Regeringen har sammen med de øvrige partier i den såkaldte satspuljekreds afsat 100 mio. kr. til at indfase ordningen på alle plejecentre i samtlige kommuner i løbet af fire år.

- Med aftaler for tre af de ni plejecentre i Tønder Kommune er vi godt på vej, og jeg ser frem til, at vi i den kommende tid også får aftaler på plads for de øvrige plejecentre, siger Irene Holk Lund.