Patienternes sikkerhed er god

Korttidscentret på Leos Plejehjem samt hjemmeplejen distrikt Tønder Vest og distrikt Toftlund har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved tilsynsbesøgene bliver patientsikkerheden de pågældende steder vurderet. Der måles på 39 punkter, og herefter bliver stedet placeret i en af fire kategorier:

  • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
  • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
  • Problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 Korttidscenteret på Leos Plejecenter blev efter tilsynet placeret i den bedste kategori. Der blev ikke fundet fejl og mangler i forhold til de krav, der findes i de 39 målepunkter, og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i sin tilsynsrapport, at korttidscenteret fremstår veletableret med gennemtænkte procedurer med fokus på patientsikkerheden.

De to distrikter i hjemmeplejen er blevet placeret i næstbedste kategori. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at begge distrikter er veldrevne med gode procedurer og systematik.

I distrikt Toftlund var fem målepunkter ikke opfyldt, da der fandtes fejl og mangler under medicinhåndtering, og i en stikprøve manglede der dokumenteret opfølgning på pleje og behandling.

I distrikt Tønder Vest var der mangler i den sundhedsfaglige dokumentation. Videre var der enkelte små fejl i medicinhåndteringen, som var af mindre betydning for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsikkerhed vurder, at der er stort engagement og interesse for at forbedre de uopfyldte målepunkter. Desuden var det klare indtryk, at kvaliteten af den ydede pleje og behandling i praksis var høj, hvilket kompenserede for de uopfyldte målepunkter i forhold til dokumentationen.

Aase Koch, der er fagchef for Pleje og Omsorg, siger, at det er nogle meget flotte resultater, som kun er opnået gennem et rigtigt godt samarbejde mellem sygeplejen, korttidscentrene og hjemmeplejedistrikterne.

- Personalet kan med rette være glad og stolt over deres indsats, siger Aase Koch.

Også formanden for Sundhedsudvalget Irene Holk Lund glæder sig over tilsynenes resultater:

- De flotte resultater er et skulderklap til personalet, men borgerne kan bestemt også glæde siger over, at patientsikkerheden er så god, siger udvalgsformanden

Tilsynene af Styrelsen for Patientsikkerhed afløser de tidligere besøg af embedslægen. Styrelsen for Patientsikkerhed vælger selv, hvor tilsynene finder sted.

Tilsynene omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor sundhedspersonale blandt andet udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering og genoptræning. Det vil sige steder som hjemmepleje, plejecentre, sygepleje, korttidscentre, botilbud og træningsafdeling.