A. P. Møller Fonden giver fire mio. kr. til tidlig tysk

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet tilsagn om at støtte et fælles projekt mellem Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner samt UC Syd med fire millioner kroner. Projektet skal videreudvikle de tre kommuners hidtidige indsats i folkeskolen omkring tidlig tysk.

- På vegne af de tre kommuner og UC SYD er vi i Aabenraa Kommune utroligt taknemmelige for, at A.P. Møller Fonden endnu en gang har valgt at støtte vores indsats omkring tidlig tysk. Bevillingen giver mulighed for efteruddannelse af vores tysklærere, så vi kan levere en endnu bedre tidlig tysk indsats til eleverne i skolerne fremadrettet, siger formand for Børne og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen.

Aabenraa Kommune har været hovedansøger på det nye projekt, som er en forlængelse af et netop afsluttet projekt, hvor A. P. Møller Fonden også bevilgede midler til støtte for tidlig tysk i folkeskolen i Aabenraa og Tønder kommuner. Sønderborg Kommune er også en del af det nye projekt, der er navngivet ”Videreudvikling af Tidlig Tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg”. UC SYD er igen samarbejdspartner i forhold til at levere efteruddannelse.

Efteruddannelse til alle tysklærere

Projektet betyder i hovedtræk, at tysklærerne i de tre kommuner over de kommende tre år skal på målrettet efteruddannelse i tyskfaget.

- Når man allerede starter med tysk i 0. klasse, som vi gør i Tønder, så betyder det, at børnene kan mere tysk, når de kommer i udskolingen, end hvis de var startet i 5. klasse, som man gør andre steder i landet. Derfor var det vigtigt for os også at sikre efteruddannelse til lærerne i udskolingen, siger Kim Printz Ringbæk, formand for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, og henviser til, at det er lærere fra 0. til 9. klasse i de tre kommuner, der vil få efteruddannelse i tyskfaget.

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, er glad for at være en del af det nye projekt, og at A. P. Møller Fonden har valgt at bevilge fire millioner kroner til at styrke det tyske sprog:

- Når man vil løfte et fag, så kræver det lærere med specialkompetencer. Derfor er vi meget glade for at kunne sige til forældre, der har børn i skolerne, at de efter projektets gennemførelse næppe kan finde mere kvalificerede tysklærere til at undervise børnene end i Sønderborg, Tønder og Aabenraa, siger Claus Klaris.

Udover efteruddannelse betyder projektet også, at der skal udvikles målrettede lærermidler og evalueringsmateriale til eleverne i de tre kommuner. Tidlig tysk i de tre sønderjyske kommuner er nemlig et pionerprojekt. Derfor findes der heller ikke ret meget undervisningsmateriale til tidlig tysk til børn i de mindre klasser i dag.

UC Syd i Haderslev har været med i tidlig tysk aktiviteterne siden det første projekt i 2015. Professionshøjskolen, der har det som en af sine fornemmeste opgaver at uddanne lærere til folkeskolen, er efterhånden ved at være specialister i at videreuddanne lærere i tidlig tysk.

- Vi har leveret efteruddannelse inden for tidlig tysk siden 2015. Efterhånden betyder det, at vi har opbygget et meget stærkt fagligt miljø omkring tidlig tysk sammen med Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Af hensyn til kultur og fællesskab på tværs af grænsen er vi på den måde med til at styrke livet og mulighederne i det syd og sønderjyske, siger prorektor ved UC Syd, Alexander Christian von Oettingen.

Fakta

De tre kommuner har hver især defineret mål for tidlig tysk indsatsen:

 

  • Aabenraa Kommune har et mål om, at karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve i tysk mundtlig i 2022 kommer op på et gennemsnit på minimum 7,75.
  • Tønder Kommune har en målsætning om, at elever ved 9. klasses afgangsprøver i 2025 opnår et karaktergennemsnit i faget tysk minimum på niveau med karaktergennemsnittet for engelsk.
  • Det langsigtede effektmål i Sønderborg Kommune er, at eleverne er i stand til at producere længere skriftlige redegørelser, indgå i autentiske samtaler og holde oplæg på et nuanceret sprog om et udvalgt emne. Det er også et effektmål, at et øget antal elever vælger tysk som fortsættersprog på ungdomsuddannelserne.

Projektets samlede budget i perioden august 2019 til og med juni 2022 er på 5.648.050 kroner. Heraf støtter A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal projektet med op til 4.010.000 kroner. De resterende 1.638.000 kroner finansieres af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner ved medgået tid og gennem de indsatser, der i forvejen er iværksat i de tre kommuner i forhold til styrkelse af tidlig tysk.