Over 50 nye levesteder for den truede strandtudse

Nationalpark Vadehavet er ved at afslutte et projekt, der skal give bedre levevilkår for den truede strandtudse på udvalgte steder i Vadehavet.

På Fanø er de sidste af 21 nye levesteder for strandtudsen blevet etableret i efteråret, og til foråret kommer turen til Rømø.

Levestederne skabes ved at lave lavvandede skrab. Projektleder for Nationalpark Vadehavet, John Frikke, takker for et godt samarbejde både med offentlige og private partnere samt opbakningen fra lodsejerne. Om samarbejdet siger John Frikke:

- Projektet på Fanø har været positivt, og jeg har oplevet et stort engagement fra alle samarbejdspartnere. Det er frivillighed og donationer, der har gjort det muligt, at projektet i år slutter med de 21 nye levesteder på øen.
 
Strandtudseprojektet på Fanø er et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fanø kommune og Fanø Jagtforening. Projektet har været en succes som har vundet gehør rundt om.

Også på landsplan har strandtudsen brug for hjælp. I de seneste årtier er antallet af strandtudser gået så kraftigt tilbage, at tudsen er blevet en truet dyreart. Fanø er heldigvis et kerneområde for arten.

Flere levesteder på vej
I Nationalpark Vadehavet vil godt 50 nye levesteder for strandtudsen blive etableret, og der er allerede lavet småsøer ved Blåvand, ved Ho Bugt, ved Tjæreborg og på Fanø. Strandtudseprojektet startede nemlig allerede i 2016 med en flot donation fra 15. Juni Fonden.

På grund af vejret er 10 planlagte lavvandede skrab på Rømø dog nødt til at blive udskudt.

- Det er simpelthen for vådt til at køre med maskiner derude lige nu, oplyser projektleder John Frikke.

De planlagte skrab på Rømø bliver i stedet udført i foråret.

Strandtudsen kendes på den grålige farve, som i kunstigt lys kan virke gulgrøn, og den tynde lysegule rygstribe. (Foto: Nationalpark Vadehavet)