Oprettet Vandråd for Vidå-Kruså og for Vadehavet

Der er nu oprettet vandråd for de to hovedvandoplande, som Tønder Kommune indgår i

Aabenraa Kommune er sekretariatskommune for Vidå-Kruså-oplandet.

Esbjerg Kommune er sekretariatskommune for Vadehavets opland.