Økonomiudvalget afholder udvalgsmøde onsdag den 18. marts 2020 kl. 8

Tønder Kommune har tidligere udmeldt, at de politiske udvalgsmøder er suspenderet de næste to uger, med henblik på at mindske spredning af corona-smitte.

Der er nu fundet en måde, hvorpå udvalgsmøder kan afvikles, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.  

De politiske udvalgsmøder vil derfor blive afholdt som planlagt, men i overensstemmelse med Statsministerens og sundhedsmyndighedernes anvisning til forebyggelse af corona-smitte. 

Første udvalgsmøde bliver Økonomiudvalgsmødet på onsdag den 18.marts 2020. Mødedagsordenen bliver publiceret på Tønder Kommunes hjemmeside mandag den 16. marts 2020.