Øget tryghed for borgere med demens og deres pårørende

Flere boliger på plejecentrene i Tønder Kommune kan nu blive demensvenlige.

Kommunen har netop fået tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om næsten 800.000 kr. til indretning af demensegnede plejeboliger. Pengene vil kommunen bruge til at etablere elektronisk sikring for plejehjemsbeboere, der lider af demenssygdomme.

- Den elektroniske sikring skal bidrage til at øge trygheden både for beboerne selv og deres pårørende. Med forbedret sikring får beboere med demens større frihed til at opholde sig på plejecentrenes udearealer, og deres behov for fysisk aktivitet og motion tilgodeses bedre, siger formanden for kommunens Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund.

Konkret betyder den elektroniske sikring, at personalet bedre kan følge dementramte beboeres færden og dermed hurtigere træde til, når der er behov for det.

Udvalgsformanden understreger, at elektronisk sikring ikke handler om overvågning.

- Det handler tværtimod om at give beboere med demens større frihed og flere muligheder i hverdagen og samtidig sikre, at de hele tiden er i trygge hænder. På den måde får borgere med demens i højere grad samme muligheder som andre. Det handler kort sagt om at højne livskvaliteten for mennesker med demens, siger Irene Holk Lund.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en samlet pulje på 28,5 mio. kr. til at støtte projekter, der tilvejebringer flere demensvenlige plejeboliger i Danmark. Tønder Kommune er efter ansøgning tildelt 797.953 kr. fra puljen.

Arbejdet med at etablere elektronisk sikring på plejecentrene i Tønder Kommune går i gang snarest og ventes afsluttet ved årsskiftet.