Nyt ungeudvalg vil have de unge på banen

Alle unge i Tønder Kommune skal gennemføre en uddannelse eller være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er målet for et nyt Ungeudvalg, som nu er trukket i arbejdstøjet. Men udvalget vil ikke arbejde alene. Udvalget vil have de unge selv på banen som aktive medspillere.

- Vi har en stor og vigtig opgave, og den kan vi kun løse ved at inddrage og involvere dem, det hele drejer sig om, nemlig de unge selv, siger formanden for Ungeudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Allan Skjøth.

 - Vi ønsker, at de unge bliver en aktiv del af processen. Vi skal sikre, at de både er med til at definere udfordringer og anvise løsninger. Vi har brug for de unges viden og deres medspil, og vi håber, at de tager imod invitationen, tilføjer udvalgsformanden.

Han forestiller sig bl.a., at involveringen kan ske gennem fokusgruppeinterviews med de unge, unge-konferencer, inddragelse af elevråd og andre fora på uddannelsesinstitutionerne og ved at opsøge de unge på skolerne med information og spørgeskemaer.

Vil se handling 

Målgruppen for Ungeudvalgets arbejde er unge mellem 15 og 30 år. Udvalget består både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i kommunen.

Udvalget skal arbejde tæt sammen med et nyt fagchefområde, Unge i Uddannelse, hvor medarbejdere, som beskæftiger sig med unge og uddannelse, er blevet samlet fra forskellige afdelinger.

Ungeudvalgets opgave er at udstikke de overordnede linjer for indsatsen og få nye tiltag og ideer omsat til virkelighed. Udvalget lægger op til konkret handling.

- Vi skal bruge vores brede sammensætning og vifte af kompetencer. Vi ønsker at være et agerende forum, der sætter konkrete initiativer i gang. Men vi skal have de unge til at hjælpe og inspirere os, siger Allan Skjøth.

Udsatte unge

Udvalget er bevidst om, at opgaven med at få fat i de unge ikke er helt så enkel, som det kunne lyde.

Den primære målgruppe er unge, som af forskellige årsager har svært ved at få en hverdag med uddannelse eller job til at hænge sammen. Det drejer sig bl.a. om unge med misbrug. Ca. 100 unge mellem 15 og 30 år har været i misbrugsbehandling. Dertil kommer den gruppe af unge misbrugere, som ikke er kendt fra behandlersystemet.

- Den gruppe af unge kan være svære at få kontakt med. Det er en udfordring, men det er en udfordring, vi er meget opsatte på at løfte, for vi kan kun lykkes med opgaven, hvis vi får de unge med, siger Allan Skjøth.

Bedre samspil og kommunikation

Bo Kjelkvist, der er en af erhvervslivets repræsentanter i Ungeudvalget, ser gerne, at de unge på de lokale uddannelsesinstitutioner bliver involveret i de lokale virksomheder med konkrete opgaver, og at uddannelsesinstitutionerne, jobcentret og virksomhederne bliver bedre til at arbejde sammen og kommunikere med hinanden.

- Vi skal spille hinanden bedre, og kassetænkning skal udfases, siger Bo Kjelkvist. Han mener også, det er vigtigt at stille krav til de unge om at bidrage til velfærdssamfundet. Samtidig skal de unge selv være med til at vise, at man sagtens kan bo i Tønder Kommune og gennemføre en videregående uddannelse.

Fakta

Ungeudvalget består af:

Fra Kommunalbestyrelsen:

Allan Skjøth (V), formand, Arbejdsmarkedsudvalget
Louise Thomsen Terp (S), næstformand, Børn- og Skoleudvalget
Kim Printz Ringbæk (A), Socialudvalget
Jan Voss Hansen (O), Sundhedsudvalget
Mathias Knudsen (V), Økonomiudvalget

Fra erhvervsvirksomheder:

Marianne Rosalie Kalb, indehaver af KALB – pr & kommunikation
Bo Kjelkvist, indehaver af Kjelkvist A/S – rådgivende entreprenør 

Fra ungdomsuddannelserne:

Direktør Finn Karlsen, EUC Syd
Direktør Carsten U. Eriksen, Det Blå Gymnasium og Tønder Handelsskole

Fra den kommunale administration:

Direktør Henrik Schou
Fagchef Anne L. Eisenhardt
Chefkonsulent Birgitte Anker

Udvalget er nedsat af Kommunalbestyrelsen, fordi unge i uddannelse er et af temaerne i kommunens fælles udviklingsplan.

Fagchefområdet Unge i Uddannelse med fagchef Anne L. Eisenhardt i spidsen består af ca. 50 engagerede medarbejdere, der er dedikerede til at støtte unge mennesker. Langt de fleste af medarbejderne har hidtil været placeret i forskellige forvaltninger og afdelinger i organisationen. Nu er de blevet samlet for at kunne yde en fælles, tværgående indsats, som kan sikre de unge et mere sammenhængende og helhedsorienteret tilbud.

Ungeudvalget har været samlet til det første ordinære møde. Her ses fra venstre formand Allan Skjøth, Finn Karlsen, Kim Printz Ringbæk, Marianne Rosalie Kalb, Carsten U. Eriksen, Bo Kjelkvist, næstformand Louise Thomsen Terp, Mathias Knudsen og Jan Voss Hansen.