Nyt skoleintranet udsættes

Det nye intranet på landets folkeskoler tages først i brug i uge 43, dvs. lige efter skolernes efterårsferie. Planen var ellers, at Aula, som den nye kommunikationsplatform hedder, skulle afløse SkoleIntra/ForældreIntra lige efter sommerferien.

Men KL og KOMBIT, kommunernes IT-fælleskab, har nu besluttet at udskyde ibrugtagning af Aula nogle måneder.

Beslutningen er truffet på baggrund af tilbagemeldinger fra pilotforløb og kommuner.

Vi har fået rigtigt mange input til funktionaliteten i Aula, og vi har brug for tid til at få indarbejdet og testet disse input, inden Aula bliver rullet ud i alle kommuner, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Her hedder det videre:

Vi er fuldt ud bevidste om, at man har knoklet for at blive klar til at tage Aula i brug fra august. Derfor beklager vi naturligvis, at vi må vente yderligere ti uger på Aula. Men vores vurdering er, at det vil være det rette at forlænge pilotforløbet frem til efterårsferien og give alle adgang herefter.

Det vigtigste er at medarbejdere, elever og forældre får et system, der bliver den hjælp til kommunikation i hverdagen, som det er tiltænkt, og derfor reagerer vi naturligvis på den feedback, vi har fået fra de brugere, der har haft Aula mellem hænderne i pilotfasen.

Foruden en forlængelse udvides pilotforløbet med op til 25 skoler fra hele landet, der kobles på Aula ved skolestart i august. Vi er i fuld gang med at finde de nye pilotskoler og vil melde ud snarest, hvem det bliver.

Frem til efterårsferien vil skolerne fortsat kunne bruge SkoleIntra.

Den version af Aula, der bliver taget i brug i uge 43, vil indeholde de vigtigste kommunikationsredskaber i skole-hjem-samarbejdet, og som nu skal testes af pilotskolerne frem til efterårsferien.

Efterfølgende vil Aula løbende blive tilført ny funktionalitet ud fra kommunernes aktuelle ønsker.

Læs mere om Aula her