Nyt og mere sikkert bolværk i Højer

Nu bliver bolværket ved Højer Sluse renoveret og sikret effektivt. Samtidig vil gangstien og arealet langs Vidåen bag bolværket blive sat i stand.

Arbejdet er så småt gået i gang og skal efter planerne være endeligt afsluttet i begyndelsen af november.

Bolværket ved Vidåens nordside kollapsede i efteråret 2015, og i første omgang gennemførte Tønder Kommune en midlertidig løsning med udlægning af sten. Med en bevilling på 750.000 kr. til istandsættelse af bolværket er kommunen nu klar til at gennemføre en mere permanent løsning i samarbejde med Digelaget for Tøndermarsken.

- Der bliver hamret en ny stålspuns ned i jorden lidt foran det eksisterende bolværk. Oven på den nye stålspuns monteres en betonhammer, dvs. en slags overligger. Fra gangstien og arealerne bagved vil bolværket fremstå uændret, oplyser ingeniør Miroslav Guzina fra Tønder Kommune.

Det kan ikke undgås, at arbejdet giver nogle gener, mens det står på. Navnlig når den nye stålspuns bliver hamret ned i jorden i uge 40. Det vil medføre en del støj og rystelser i området.

- Der bliver lavet registrering af de nærmeste ejendomme og udført vibrationsmålinger, så vi sikrer, at grænseværdier og lovgivning på området overholdes, og husene ikke tager skade. Vi håber på forståelse for de ulemper, arbejdet medfører, og ser frem til, at vi får et nyt og langt mere sikkert bolværk ved den gamle sluse, siger Miroslav Guzina.

Udover støj og rystelser vil arbejdet medføre, at gangstien langs bolværket og en del af parkeringspladsen er afspærret i hele byggeperioden.

Det indledende arbejde med oprydning af den midlertidige stensikring er gået i gang, og arbejdet med at hamre den nye stålspuns ned vil som nævnt ske i uge 40, dvs. den kommende uge. I uge 41-42 etableres betonhammeren, og derefter retableres gangstien og det øvrige areal bag bolværket.