Nyt og forbedret IT-system til udbetaling af sygedagpenge

NYHED 14. maj 2020

Et nyt, moderniseret it-system letter processen for borgere på sygedagpenge.

Tønder Kommune tager snart det nye system i brug, som sikrer hurtigere og mere sikker behandling af sygedagpenge. Systemet består af en online selvbetjeningsløsning til borgere, mens systemet er mere automatiseret og sikkert at betjene for kommunens ansatte.

Borgere, som er på sygedagpenge, får nu glæde af et mere simpelt og sikkert udbetalingssystem. Det tidligere udbetalingssystem, som gik i drift i 2010, er nu blevet skiftet ud med et nyt, moderniseret it-system. Det nye system sørger for automatisk, elektronisk styring med sagsbehandling og udbetaling af sygedagpengene og automatisk bogføring.

"Det er et forbedret system, og den nye selvbetjeningsløsning er endnu et skridt i retning af at gøre det mere enkelt og fleksibelt for både borgere og arbejdsgivere at være i kontakt med kommunen. Samtidigt er der en forventning om, at det nye system letter sagsbehandlingstiden, hvilket vi forsøger at udnytte bedst muligt i forbindelse med coronaudbruddet," forklarer Marianne Valentin, afdelingsleder for Borgerservice i Tønder Kommune.

En fordel for de ansatte
Det nye sygedagpengesystem er også nemmere og hurtigere at betjene for kommunens ansatte, ifølge Eva Bräuner Andresen, teamleder for team Ydelse:
"Det nye system er lettere at betjene for os end det gamle, da det nye system henter mange informationer automatisk. Det betyder også, at sagsbehandling, hvor der ikke mangler informationer, kan gennemføres automatisk. Det er kun ved sager, hvor noget skal undersøges nærmere, at der oprettes en sag til en medarbejder. Medarbejderne kan i stedet bruge deres tid som sagsbehandlere, frem for at bruge tid på at indtaste information i systemet."

Sygedagpengesystemet er testet i seks kommuner og skal nu rulles ud til resten af landets kommuner den 3. juni 2020.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de fortsat har pligt til at anmelde sygefravær via NemRefusion senest fem uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder sygefravær rettidigt, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt. Arbejdsgivere kan læse nærmere om anmeldelsesreglerne på NemRefusions hjemmeside, hvor der også findes vejledninger og guider for brugen af systemet.

Ændring af åbningstider
I forbindelse med overgangen til det nye system, er der ændrede åbningstider for Team Sygedagpenge

> Se de ændrede åbningstider her