Nyt lys over kommunen

Gadebelysningen i hele Tønder Kommune skal skiftes ud til en mere energi- og miljøvenlig type, og første etape af udskiftningsprojektet går i gang omkring 1. september. 

- Over de næste fem år udskifter vi kviksølvpærer og lysstofrør i gadebelysningen i hele kommunen til LED-belysning. Det er der flere fordele ved. Først og fremmest bruger LED-lamper mindre energi, og de har også en meget længere levetid end de lyskilder, vi har brugt hidtil, fortæller Thomas Thomasen, der er projektleder på gadelys i Teknik og Miljø.

Rent praktisk vil der være behov for at udskifte ca. 1.600 lysmaster, mens omkring 4.900 af de eksisterende master kan genbruges. Her skal de nuværende lamper blot udskiftes til LED-lamper. I alt skal ca. 6.500 gadelamper udskiftes. Der skal desuden nedgraves ca. 6,5 km kabel. 

Borgermøder kaster lys over sagen

Undervejs i processen har der været rejst mange spørgsmål til renoveringen af gadebelysningen, og inden arbejdet går i gang, vil Teknik og Miljø invitere til borgermøder med borgerforeninger og lokalråd. Her kan borgerne få svar på spørgsmål, og kommunen vil orientere nærmere om renoveringsarbejdet. 

LED er fremtidens lys

Udskiftningen til LED-lamper skyldes, at tiden er løbet fra kviksølvspærerne og lysstofrørene, der stammer fra en tid, før miljøhensyn og energioptimering kom i fokus.

Udskiftningen af gadebelysningen har dog også andre fordele end blot besparelsen.
LED-lamperne lyser med et mere direkte lys end de nuværende gadelamper, og som nabo vil man opleve, at man slipper for at få gadelyset helt ind i haven eller huset. Fremover bliver gadelyset, hvor det skal - nemlig ude på gaden. 

Starter i Møgeltønder/Højer

Arbejdet med at energioptimeringen gennemføres i etape med start i Møgeltønder/Højer-området omkring 1. september. Der er dog tyvstartet lidt med et boligområde i Tønder. Næste etape bliver Toftlund/Agerskov-området, og herefter følger resten af Tønder-området, Skærbæk/Rømø og til sidst Løgumkloster/Bredebro-området.

ELCON er valgt som leverandør af den nye LED-gadebelysning, og der er arbejdes med syv forskellige lampetyper.

FAKTA om borgermøder:
Der vil blive inviteret til borgermøder i de aktuelle områder. De første møder holdes i sidste halvdel af august for Møgeltønder/Højer-området og i begyndelsen af september for Toftlund/Agerskov-området.

Master, som skal udskiftes, bliver erstatet af denne type. Lampetypen på billedet bliver anvendt på boligveje i centerbyerne.

På boligveje i lokalbyerne vil der typisk komme lamper op af denne type.

I lokalbyer og landsbyer vil man efter udskiftningen kunne se lamper af denne art.