Nyt Ældreråd på plads

Efter optælling og fintælling kan Ældrerådet nu præsentere de 13 medlemmer, der de næste fire år udgør Ældrerådet i Tønder Kommune

21.615 stemmelystne borgere gik den 21. november til stemmeurnerne rundt om i kommunen.

11.898 af de stemmeberettigede borgere var på dagen 60 år eller derover, hvilket betød, at de fik mulighed for at afgive deres stemme til Ældrerådet i Tønder Kommune.

Det benyttede i alt 7.896 sig af. Dermed sneg den samlede stemmeprocent sig op på 67,7.

I den sammenhæng markerede særligt Branderup sig positivt med en stemmeprocent på hele 77,6.
​​​​​​​
- Vi er rigtig glade for den store interesse for Ældrerådet på valgdagen, hvor vi oplevede en stemmemæssig fremgang. Det bekræfter de opstillede kandidater i, at det er en samfundsmæssig vigtig sag, der har stor lokal opbakning blandt kommunens ældre, udtaler formand for Ældrerådet Anneliese Bucka, der ved udgangen af året samtidig takker af som medlem Ældrerådet efter 20 år, heraf de sidste tolv år som formand for rådet.


Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år, hvor der i år var 24 opstillede kandidater til rådet.
 

Efter stemmeoptælling og efterfølgende fintælling kan der nu sættes navn på de 13 personer, der fra årsskiftet udgør Ældrerådet i Tønder. De nye medlemmer er fordelt på tre i den gamle Tønder Kommune, mens områderne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund (Nørre-Rangstrup) alle har to lokale medlemmer med i udvalget.
 

Fordelt på valgdistrikter er de folkevalgte til Ældrerådet som følger(Antal personlige stemmer i parentes):


Bredebro:
- Ester Brodersen (359)
- Gunnar Jensen (244)


Højer:
- Clara Christensen (269)
- Grethe Grønfeldt (191)


Løgumkloster:
- Svend Stidsen (509)
- Karl-Uwe Berdiin (337)
 

Nørre Rangstrup:
- Niels H. Andersen (628)
- Verner Bruhn (345)


Skærbæk:
- Ove Christiansen (811)
- Rita Westergaard (383)


Tønder:
- Inger Lis Andresen (948)
- Edith Bruhn Andersen (463)
- Broder Brodersen (326)
 

De nye medlemmer af Ældrerådet skal dermed de næste fire år rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om alle emner, der vedrører personer på 60 år eller derover.
 

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Tønder Kommune. Det tæller blandt andet byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmepleje og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.