To nye vådområder kan være på vej

​​​​​​​Tønder Kommune søger staten om knap 20 millioner kroner til at etablere to  vådområder ved henholdsvis  Arnå og Rejsby Å og Kanal. Vådområder har til formål at fjerne kvælstof, inden det ender i Vadehavet, hvor kvælstof er et problem.

Ved Rejsby Å og Kanal skal vådområdet etableres ved at dræn afbrydes. Samtidig skal vandløbet genslynges på en kortere strækning, og landbrugsjord ned til åen skal udlægges til natur.

Vådområdet omkring Arnå etableres ved at genslynge cirka 4,5 km af Arnå og hæve vandstanden i ådalen. Kvælstoffet fjernes, når bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof.

Derudover bliver der også udledt mindre kvælstof, når jorden ned til åerne ikke længere dyrkes.

Tønder Kommune har gennemført en forundersøgelse af 99 hektar øst for Rejsby og 85 hektar langs Arnå.

 Den tekniske forundersøgelse i Rejsby Å og Kanal viste, at det ikke var teknisk muligt at gennemføre et projekt på alle 99 hektar. Derimod er det muligt at gennemføre et projekt på cirka 37 hektar.

Det planlagte projekt vil fjerne 3516 kg kvælstof om året. Dette svarer til 95 kilo kvælstof pr hektar, hvilket ligger over Miljø- og Fødevareministeriets måltal på 90 kilo kvælstof pr hektar.

I projektet omkring Arnå er projektområdet udvidet til 92,9 ha. Det planlagte projekt vil fjerne 8345 kg kvælstof per år. Dette svarer til 90 kilo kvælstof pr hektar, hvilket lever op til kravet for kvælstoffjernelse.

I projektområdet i Rejsby Å og Kanal er der tre lodsejere, der bliver omfattet af projektet, mens der er 18 lodsejere involveret i projektet omkring Arnå. Projektet gennemføres med frivillige aftaler, og de berørte lodsejere vil få erstatning, hvis projekterne gennemføres.

Bo Jessen, der er formand for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg siger, at han håber på, at der bliver set velvilligt på kommunens ansøgning.

​​​​​​​- Ved at gennemføre sådanne projekter kan vi både være med at sikre, at der sker mindre udledning af kvælstof til Vadehavet, og samtidig får vi genskabt noget ådal med slyngede vandløb, siger Bo Jessen og nævner videre, at projekterne vil være en del af landbrugspakken, som gør at landmanden undgår tvungne randzoner og må gøde mere.