Nye medlemmer af dialoggruppe i Højer

Borgerdialoggruppen for Tøndermarsk Initiativet er blevet udvidet med tre nye medlemmer. De nye er Jørn Petersen, Peter Sønnichsen og Anne Persson fra Højer. De er valgt på et møde i Formandsforum, der består af repræsentanter for foreningerne i Højer-området.

Med de tre nye medlemmer er dialoggruppen nu oppe på fem medlemmer. Tidligere er Hanne B. Sønnichsen og Bent Schulz-Hansen fra Højer udpeget efter indstilling fra Højer Lokalråd.

Borgerdialoggruppens hovedopgave er at være bindeled mellem lokalbefolkningen og Tøndermarsk Initiativet, så lokalbefolkningen bliver inddraget og involveret i projektet. Det lokale engagement er afgørende for, at Tøndermarsk Initiativet bliver en succes, som kan være med til at skabe og vækst og udvikling i hele området.
 
Gruppen har allerede flere ideer om, hvordan opgaven rent praktisk kan gribes an og har bl.a. talt om at arrangere guidede ture for at informere, involvere og engagere lokale borgere i projektet. Fotoevents og indsamling af lokale historier er også muligheder, som gruppen har i tankerne og vil arbejde videre med i den kommende tid.

Dialoggruppens medlemmer kan jævnligt træffes på projektkontoret på Storegade 13 i Højer.

Det er planen, at gruppen senere skal suppleres med to repræsentanter for Tønder-området.