Nye bud på udvikling af sport- og fritidscenter

Hvordan skal Tønder Sport- og Fritidscenter og hele området omkring det store center ved Sønderlandevej udvikles de kommende år? Det giver et oplæg til en samlet masterplan nogle spændende bud på.

Oplægget, der er udarbejdet af en styregruppe, blev tirsdag den 18. juni 2019 præsenteret på et offentligt møde, hvor konsulent Niels Johannesen gennemgik indholdet og orienterede om arbejdet med planen.

Styregruppens oplæg går nu videre til politisk behandling og kommer også til at indgå i budgetprocessen til efteråret.

I styregruppens oplæg nævnes det bl.a., at masterplanen skal bidrage til at gøre Tønder Sport- og Fritidscenter og de omgivende faciliteter og områder endnu mere attraktive for kommunens borgere og gæster.

Samtidig skal planen være med til at fremme kulturlivet, idrætslivet og den fysiske og mentale folkesundhed.

Du kan læse styregruppens udkast til masterplan og tilhørende bilag herunder:

Udkast til masterplan
Belægningsanalyse
Opsamling på workshop den 2. april 2019