Ny video skal få flere kommuner med i miljøsamarbejde

14 danske kommuner, deriblandt Tønder, er med i  KIMO, der er et internationalt samarbejde om sikre rene kyster og bekæmpe forurening fra de nordlige havområder. Med en ny video om arbejdet lægger organisationen nu op til at få endnu flere danske kommuner med i kampen for kysterne. 

KIMO Danmarks nye informationsvideo kan bl.a. ses på YouTube: https://youtu.be/t1yjJsGRehA

Om KIMO:

  • KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation, er et internationalt samarbejde mellem lokale myndigheder. Formålet er at skabe rene kyster og fjerne forureningen fra de nordlige havområder, herunder Nordsøen og Østersøen.
  • International hjemmeside: http://www.kimointernational.org/
  • KIMO Danmark har 14 nuværende medlemskommuner: Aalborg, Esbjerg, Fanø, Frederikshavn, Holstebro, Hjørring, Jammerbugt, Køge, Lemvig, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Tønder, Varde.
  • KIMO Danmarks sekretariat ligger i Varde Kommune. Varde Kommunes formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, er også nuværende formand for KIMO Danmark.
  • KIMO tæller i alt 70 medlemskommuner i hele sit internationale netværk.

KIMO’s fokusområder:

KIMO har internationalt gennemført en kampagne for at få fokus på, at der på verdensplan tabes ca. 10.000 containere i havene hvert år. Det begrundes delvist i overvægt i containerne, der ikke kontrolvejes. På grund af KIMO’s kampagne har International Maritime Organisation (IMO) indført tiltag for at forhindre tabte containere. Nye regler om vejning af containere trådte i kraft 1. juli 2016.

KIMO Danmark har via blandt andet Miljøministeriet rejst sagen om paraffinforurening af kysterne. KIMO’s internationale netværk lægger stort pres på IMO for at ændre loven, så paraffin og andre flydende stoffer tømmes i havnene og ikke skylles ud i havet, som det er tilfældet nu.

På nationalt plan kan det nævnes, at KIMO Danmark gennem års vedvarende lobbyarbejde har formået at få den danske regering til at vedtage strandrensningsbekendtgørelsen, der sikrer kommunerne refusion for udgifter i forbindelse med olieforurening af kysterne. Det omfatter også opskyllet paraffin.

KIMO har lobbyet for, at farlige bunkers på den jyske vestkyst fjernes. Ved en fælles indsats mellem Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner samt Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er der fjernet 120 bunkers, der ellers har udgjort en fare med deres skarpe, blotlagte jernpigge.

KIMO Danmark har været med til at sikre, at der blev lavet en national undersøgelse af risikoscenariet for olie- og kemikalieforurening i forbindelse med søtransporten igennem de danske farvande. Risikoanalysen blev fulgt op af en kapacitetsanalyse, der blandt andet førte til, at et dedikeret miljøfartøj blev forlagt til Frederikshavn.