Ny vægtgrænse for dæksler på septiktanke

Fra årsskiftet gælder nye regler for, hvor meget dæksler på septiktanke må veje.

Når man har en septiktank, skal man være tilmeldt kommunens tømningsordning. Reglerne for ordningen står i et regulativ.

Den 1. januar 2020 træder et nyt regulativ for tømningsordningen i kraft. Regulativet er ændret i forbindelse med et nyt udbud af tømningsordningen, og det er opdateret som følge af nye regler og anbefalinger.

Den væsentligste ændring er, at der er kommet nye krav til vægtgrænsen for dæksler. Grænsen for, hvor meget dækslet på septiktanken må veje, ændres af hensyn til arbejdsmiljøet for de folk, der tømmer septiktanke.

Fra årsskiftet må dækslet højst veje 30 kilo.

Omkring 1000 husejere i Tønder Kommune har en septiktank med et dæksel, der vejer mere end 30 kilo, og de kan vælge mellem tre løsninger:

  • De kan udskifte dækslet til et, der vejer max 30 kilo.
  • De kan selv løfte dækslet af tanken inden tømning.
  • Vejer dækslet mellem 30 og 50 kilo, kan man også betale et tillæg for at få løftet dækslet af og på ved tømning.​​​​​​​

Tanke med dæksler over 50 kg bliver ikke tømt, medmindre man selv tager dækslet af.

Ændringen af regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.