Ny trafikkampagne: Sænk hastigheden

Sænk farten, før det er for sent.

Det budskab møder bilisterne i de kommende uger på vejene i Tønder Kommune. Endnu en gang er hastighed på den trafikale dagsorden.

Og der er god grund til igen og igen at minde bilisterne om at sænke farten på de lange lige landevejsstrækninger. Det er nemlig især her, de alvorlige færdselsulykker sker, oplyser trafikplanlægger Sonja Svendsen fra Tønder Kommune.

- Statistikken viser med stor tydelighed, at farten er en væsentlig faktor for uheldene i trafikken. Tre ud af fire færdselsuheld med tilskadekomne sker i det åbne land, hvor der ofte køres stærkt. Og fire ud af fem trafikofre i Tønder Kommune kommer til skade ved ulykker på landevejene, siger Sonja Svendsen.

Også ved de virkeligt alvorlige ulykker, hvor mennesker mister livet, spiller hastigheden en stor rolle. I løbet af de seneste fem år har ni mennesker mistet livet i ulykker på landevejene i Tønder Kommune, mens der i byerne, hvor hastigheden er lavere, ikke har været dødsulykker. 

Statistikkens tydelige sprog om hastighedens betydning er baggrunden for, at Tønder Kommune igen er gået med i den landsdækkende kampagne "Sænk farten, før der er for sent".

- Det er afgørende for trafiksikkerheden, at vi sænker hastigheden, når vi kører bil. Hastighedsmålinger viser, at der rigtig mange steder bliver kørt en hel del hurtigere end det tilladte. Så skal det lykkes at øge trafiksikkerheden og reducere de alvorlige ulykker, er vi nødt til at appellere til trafikanterne om at sænke hastigheden og vise større hensyn, siger Sonja Svendsen.

Utrygge borgere

Som bilist er det også vigtigt at huske på, at man har et hensyn over for de mennesker, der bor langs vejene.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge ved den høje hastighed. Vi kan ikke lave trafiksaneringer eller lægger bump ud alle steder. Og slet ikke på landevejsstrækningerne. Det er derfor reelt kun bilisterne, der kan øge trygheden og sikkerheden ved at sænke hastigheden, siger Sonja Svendsen.

Forleden var politiet ude at tjekke hastighed i Øster Højst-området netop på baggrund af en henvendelse fra en bekymret og utryg borger. Og der var god grund til utrygheden, for politiet målte hastigheder helt op til 162 km/t, hvor der kun må køres 80 km/t.

- Det er fuldt forståeligt, at en så uforsvarlig og hensynsløs kørsel skaber utryghed, og man kan kun opfordre bilisterne til at vise samme hensyn, som de selv ville ønske fra andre trafikanter, der hvor de bor. Så sænk farten - før det er for sent, siger Sonja Svendsen.

Ved politiets hastighedskontrol i Øster Højst-området blev i alt 30 bilister noteret for at køre for stærkt. Otte bilister fik klip i kørekort, og fire skal nu til en ny køreprøve og en ny teoriprøve, da de har fået en betinget frakendelse af kørekortet.

Hvorfor kører vi for stærkt?

En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene især på grund af for høj fart og uopmærksomhed. Når man kører for stærkt, kan det betyde, at man ikke når at bremse i tide, hvis der sker noget uventet som f.eks. en modkørende, der pludselig trækker over i ens vognbane eller krydser vejen uden at have set sig for. 

Sidste år spurgte Rådet for Sikker Trafik 1.472 bilister, hvor hurtigt de kører på landevejene. Hver tredje (34 %) svarede, at de ofte eller nogle gange kører 95 km/t på strækninger, hvor man maksimalt må køre 80 km/t. En del af bilisterne forklarer det med, at de følger trafikken eller ikke har holdt øje med deres fart.

- Når man kører bare lidt for stærkt, skal man bruge markant flere meter på at bremse, hvis der sker noget uforudset. På en landevej kan der f.eks. pludseligt komme en bil, cykel eller et barn ud fra en sidevej eller udkørsel, og der er det vigtigt, at man kan nå at bremse, før det er for sent, siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.

Fartulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger har for høj fart og ulykkerne på vejene også en økonomisk betydning for samfundet.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger pr. personskade i trafikken er på 4,6 millioner kroner. Det er for eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter etc.

Fakta:

Hvor mange meter skal du bruge på at bremse og hvor sker fartulykkerne. Se mere på Rådet for Sikker Trafiks temaside om farten på vejene: www.sikkertrafik.dk/fart
Se den aktuelle kampagne ”Sænk Farten før det er for sent” her: https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten

Niels Lassen fra Arkil Vejservice er ved at gøre klar til hastighedskampagnen Sænk farten, før det er for sent.