Ny spildevandsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. juni Spildevandsplan 2018 – 2027

Planen erstatter den tidligere Spildevandsplan 2013 – 2017.

I forhold til det forslag der var i offentlig høring fra den 28. februar - 24. april 2020 er der lavet nogle enkelte justeringer.

Justeringerne vedrører tre ejendomme, der ønsker tilslutningsmulighed til Tønder Spildevands kloakledning samt bevarelse af et overløbsbygværk.

> Spildevandsplan 2018 – 2027 kan du finde her på kommunens planportal under tekniske planer.​​​​​​​