Ny placering af heliport på Rømø i høring

Et forslag med en ny placering af en heliport på Rømø kommer nu i idéhøring.

Tidligere har der været planer om at placere en evt. heliport på den sydvestlige del af øen tæt på sommerhusområder. Det stødte på kraftig modstand.

Derfor har kommunen undersøgt andre placeringsmuligheder, og med det nye forslag lægges der op til en placering på Rømø Havn ved Nordre Mole - en placering, der også blev anbefalet fra flere sider, da de oprindelige planer var i høring.

Idéhøringen begynder mandag den 4. juni, og frem til mandag den 2. juli har alle mulighed for at komme med kommentarer, indsigelser og bemæringer, inden sagen igen skal til politisk behandling. Beslutter politikerne herefter at gå videre med en egentlig planlægning, kommer der senere en ny høring.

Under idéhøringen inviteres alle interesserede også til dialogmøde mandag den 11. juni kl. 19-21 på Enjoy Resorts Rømø i Havneby. Her vil der blive informeret nærmere om planlægningsarbejdet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis der skal etableres en heliport med tilhørende bygninger, vil det være en privat investor, der står for både etablering og efterfølgende drift. Kommunens rolle i sagen er alene at tilvejebringe det planmæssige grundlag.

Heliporten skal være med til at styrke erhvervsudviklingsmulighederne på Rømø og i Tønder Kommune ved at gøre Rømø Havn attraktiv som base for servicering af havvindmølleparker i Nordsøen både med skibe og helioptere.

I forbindelse med idéhøringen er der lavet en folder, der giver yderligere information om planerne og processen.

Se folderen her