Ny kunst i Ungeenheden på Campus Tønder

Lokalerne i jobcenterets Ungeenhed får nu ny udsmykning. Der er tale om billedkunst, skabt af en lokal og anerkendt kunstner, Adam Gabriel, fra Højer. Temaet er "En ny start".

Adam Gabriel er i sit kunstneriske virke meget optaget af mennesket. Samme fokus finder man i Ungeenheden, hvor det er de unge og deres personlige styrker og drømme i forhold til uddannelse og karriere, der er i centrum. Derfor går de to godt i spænd.

- Med min kunst håber jeg på at bidrage positivt til det kreative læringsmiljø på Campus Tønder, udtaler Adam Gabriel.

Arbejdsmarkedsudvalget har bevilget 10.000 kroner til udsmykningen. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet, er begejstret for initiativet og betragter det som en beskeden investering i moderne og tidssvarende rammer i Ungeenheden. Susanne Linnet udtaler i den forbindelse:

- Jeg er overbevist om, at kunst og kultur giver de fysiske omgivelser en hel ny dimension. Et attraktivt fysisk arbejdsmiljø har indiskutabelt en effekt på det mentale rum. Det bidrager til at bruge sanserne på ny og anderledes måde. Derfor påvirker det positivt det læringsrum medarbejdere og uddannelseshjælpsmodtagere indgår i som en integreret del af campusmiljøet.

Ungeenheden afholder en mindre fernisering torsdag den 23. juni kl. 15.00 i Ungeenheden på Martin Hammerichsvej 2 i Tønder. Her deltager både billedkunstneren Adam Gabriel såvel som politikere fra Arbejdsmarkedsudvalget og de nærmeste samarbejdsparter i Campus-regi.

Fakta:
Jobcenterets ungeenhed på Campus arbejder med unge i aldersgruppen 18 - 29 år, der modtager uddannelseshjælp. Enheden er samtidig en del af et fælles vejledningscenter på Campus, hvis formål er at styrke den uddannelsesmæssige fokus og retning i ungeindsatsen.

I vejledningscenteret arbejder ungeenheden tæt sammen med Ungdommens Uddannelses-vejledning og vejledere fra henholdsvis EUC Syd, VUC Syd og Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole.